Norton Family Sekretesspolicy
Gäller från och med 14 juli, 2014


Vi tar sekretess på allvar. Detta dokument har tagits fram för att hjälpa dig förstå vilken information vi samlar in om dig och din familj och vad vi gör med den här informationen i samband med din användning av tjänsterna Norton Family eller Norton Family Premier (“Norton Family”).


Dokumentet innehåller följande avsnitt:

Vanliga frågor

Norton Family Sekretesspolicy

Vanliga frågor

Vilka är Symantec och Var ligger det?
Symantec Corporation finns i USA. Vi samlar in och lagrar era personuppgifter i USA.


Vad vet Symantec om mig?
När föräldrar registrerar ett Norton Family-konto, ber vi om namn, e-postadress och ett lösenord för att skydda kontot.


När föräldrar registrerar och/eller konfigurerar ett Norton Family-konto, ber vi om viss information om deras barn, dvs deras namn, kön och ålder. Vi ber också om valfri information, till exempel de sista siffrorna i ett personnummer eller nationellt ID-nummer, e-postadress, telefonnummer och namn på skola. Vi ber föräldrar om ovanstående information för att hjälpa föräldrarna att skydda sina barn online och för att stoppa barnen från att dela med sig viss information till andra.


Norton Family samlar in information om vad deras barn gör online, beroende på hur föräldrarna konfigurerar inställningarna, till exempel:

 • webbplatser som barn besöker eller försöker besöka;
 • söktermer som barnen använder online;
 • programvaror de laddar ner till sina mobila enheter;
 • den tid som barnen tillbringar på webbplatser för sociala nätverk och allmän användning av datorn; och/eller online.

Hur fungerar SMS-uppsikt och Platsuppsikt?
Beroende på var ni bor, kan vi tillhandahålla tjänsten SMS-uppsikt, som blockerar eller övervakar SMS-meddelanden (“SMS”), och multimedia-meddelanden (“MMS”) som skickas till och från ditt barns mobiltelefon, samt tjänsten Platsuppsikt. SMS-uppsikt och Platsuppsikt är avaktiverade som standardinställning. SMS-uppsikt och/eller Platsuppsikt måste aktiveras separat i Norton Family.


Innan övervakning av SMS- eller MMS-meddelanden börjar, skickar vi ett SMS-meddelande till din mobiltelefon som varnar dig att vi kommer att börja registrera och övervaka innehållet i de SMS-meddelanden som du skickar och tar emot. Om du fortsätter att skicka och ta emot SMS-meddelanden efter det att du har tagit emot detta SMS-meddelandet, betyder det att du samtycker till registrering och övervakning av dina meddelanden enligt ovanstående syfte i denna policy. Vi skickar samma SMS-varning en gång i månaden, varje gång som en ny konversation påbörjas.


Om en förälder väljer att blockera samtliga SMS- eller MMS-meddelanden till/från en särskild person, varnar vi barnet samt skickar ett SMS-meddelande till personen i fråga att en blockering föreligger och att meddelandet inte kan levereras. Vi registrerar inte text eller multimedia i blockerade konversationer, men vi registrerar händelserna, inklusive namn och telefonnummer för båda parter.


Om föräldrar med ett Norton Family-konto har valt att aktivera Platsuppsikt, använder vi GPS-systemet på barnets mobila enhet för att lokalisera enhetens position. Om Platsuppsikt har aktiverats, kommer barnet att meddelas via Husreglerna, som finns i den mobila appen Norton Family installerad på barnets mobiltelefon.


Vad gör Symantec med min information?
 • Vi använder föräldrarnas information för att skapa ett Norton Account åt dem, för att kommunicera med dem och för att tillhandahålla produktinformation i enlighet med föräldrarnas tillåtelse.
 • Vi bearbetar informationen om barnets online-aktivitet och sammanställer en rapport till föräldrarna så att de kan använda den för att hjälpa barnet följa Husreglerna. Vi rekommenderar att föräldrarna uppdaterar Husreglerna. Klicka på Norton Family-ikonen längst ned på skärmen för mer information om Husreglerna.
 • Vi använder mobiltelefonnummer för övervakning av SMS och MMS (“SMS-uppsikt”).
 • Vi ger föräldrarna den information som samlats in via SMS-uppsikt så att de kan granska barnets SMS-konversationer samt tillåta eller blockera konversationer med vissa personer.
 • Vi använder informationen som föräldrarna har gett oss om deras barn för att stoppa informationen från att skickas ut eller delas med andra människor.
 • Vi använder GPS på barnets mobila enhet för att ge föräldrarna information om enhetens position inom tjänsten Platsuppsikt. Positioner samlas endast in om föräldrarna begär denna information och vi sparar ingen historik över positioner.

Måste jag ge Symantec min information?
Om du inte ger Symantec information för att starta ett Norton account, går det inte att aktivera tjänsten Norton Family. Informationen som efterfrågas under konfigureringen av Norton Family är inte obligatorisk, men vi kan bara skydda den information som du ger oss. Om Norton Family eller dess funktioner inte installeras, aktiveras och/eller körs på barnets mobiltelefon har vi inte tillgång till barnets mobilnummer och kan inte tillhandahålla mobilbaserade tjänster, såsom övervakning av webbplatser, meddelanden och program samt platsuppsikt.


Har jag tillgång till min information?
Du kan visa och uppdatera en stor del av informationen via ditt www.norton.com/account. I vissa fall kan du begära att vi tar bort eventuellt felaktig information vi har om dig. Vi svarar på alla förfrågningar om åtkomst eller borttagning av din information inom 30 dagar.


Via brev:      Symantec Corporation - Privacy Program Office

                        350 Ellis Street

                        P.O. Box 7011

                        Mountain View, CA 94043

                        USA

Via telefon:            +1-650-527-8000

Via e-post:          NortonFamilyPrivacy@symantec.com eller

                        privacy@symantec.com


Om du bor inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES):

Via brev:      Symantec Limited-Care of the UK and Ireland Legal Team

                        350 Brook Drive

                        Green Park, Reading, Berkshire, England, RG2 6UH


Sekretesspolicy för Norton Family

Omfattning
Denna sekretesspolicy gäller denna webbplats, tillhörande klientprogramvaran Norton Family, som måste vara installerad på era datorer eller mobila enheter för att kunna använda tjänsten, samt användningen av tjänsterna Norton Family eller Norton Family Premier (“Norton Family”). För att visa den fullständiga online-sekretesspolicyn som gäller andra Symantec webbplatser, klicka här


Information som vi samlar in om dig
Om du vill använda Norton Family måste du först skapa ett Norton account på den här webbplatsen. Du måste ange ditt namn, din e-postadress och välja ett lösenord för att skapa ett Norton account.


Information som vi samlar in om era barn
För att vi ska kunna utföra tjänsten måste Norton Family samla in och analysera information om ert barns aktiviteter online. Beroende på hur du konfigurerar inställningarna finns det två typer av information som vi samlar in om era barn.


Profilinformation. För att konfigurera tjänsterna för era barn ber vi dig om följande information för varje barn: namn och födelseår. Vi använder födelseåret för att hjälpa oss att automatiskt konfigurera produkten baserat på barnets ålder. Vi ber dig också att ge oss följande information: de sex sista (6) siffrorna i deras personnummer, telefonnummer, e-post och namn på skolan. Vi ber endast om denna information om du vill att vi ska skydda denna information från att delas eller användas oansvarigt av barnet så att vi kan rapportera händelser och eventuella överträdelser. Om du aktiverar tjänsten Norton Family SMS-uppsikt och installerar Norton Family på barnets mobila enhet ger du oss barnets mobiltelefonnummer. Du måste dessutom skapa ett användarnamn för varje barn. Vi behöver den här informationen för att övervaka SMS-samtal och MMS-utbyten från och till barnets mobila enhet, för att tillhandahålla information om positionen för barnets mobila enhet och för att skicka viktiga meddelanden till barnet.


Aktivitetsinformation. När tjänsten har konfigurerats för ert barn kommer klientprogramvaran Norton Family (som körs på era hemdatorer och barnets mobila enhet) att samla in information om barnets aktiviteter online och på deras mobila enhet. Klientprogramvaran Norton Family kommer alltid att påminna barnet att programvaran är aktiv och om Husreglerna så att de är klara över vilken information som samlas in om dem.


Informationen omfattar:

 • vilka webbplatser ert barn besöker och vilka webbplatser som blockerats;
 • söktermer som barnet använder online;
 • barnets sociala nätverksaktiviteter;
 • den tid som barnet tillbringar på datorn och online;
 • videor som barnet tittar på, på YouTube.com, om du har aktiverat Videoövervakning;
 • program som barnet installerar eller avinstallerar på hans/hennes enhet, om du har aktiverat Programövervakning.

Om föräldrar med Norton Family-konto aktiverar SMS-uppsikt och/eller Platsuppsikt samlar vi även in:

 • mobiltelefonnummer för barnet som övervakas och mobiltelefonnummer för de kompisar som barnet kommunicerar med via SMS och MMS;
 • innehållet i hela SMS-konversationen (beträffande MMS-utbyten registrerar vi endast att ett MMS-utbyte har inträffat, inte innehållet i multimedian som skickats eller tagits emot);
 • namnet i adressboken associerat med mobilnumret, om det finns;
 • datum/tid för konversationen;
 • en händelselogg över blockerade SMS/MMS; och/eller
 • positionen för barnets enhet.

Vi samlar även in information om installationen av klientprogramvaran Norton Family på er dator lyckades eller inte. Vi använder detta i syfte att utvärdera och förbättra antalet lyckade installationer av våra produkter. Denna information sammankopplas inte med någon information som identifierar dig som person.


Hur använder vi din information?
Vi använder din information för att:

 • hjälpa dig att övervaka barnets aktiviteter online och på deras mobila enhet;
 • identifiera dig och ditt barn i tjänsten;
 • hjälpa dig att upprätthålla reglerna för deras aktiviteter online och på den mobila enheten som du bedömer vara lämpligt;
 • hjälper dig att upptäcka överträdelser av deras identifierbara personuppgifter och rapportera detta till dig;
 • kommunicera med dig och ditt barn för att tillhandahålla tjänsten; och
 • skicka reklamerbjudanden, med ditt tillstånd, enligt gällande lagstiftning.

Dessutom, beroende på var ni bor och hur era inställningar har konfigurerats, kan vi även använda er information för att:

 • ge dig möjligheten att granska viss information i förhållande till ert barns SMS/MMS-konversationer;
 • ge dig möjligheten att blockera SMS/MMS-konversationer med vissa personer; och
 • positionen för barnets mobila enhet.

Vi använder inte ert barns information för att identifiera dem eller övervaka deras webbläsarvanor förutom vad som krävs för att skicka rapporter till er. Vi övervakar inte heller era webbläsarvanor. Vi erbjuder aldrig era personuppgifter eller ert barns identifierbara personuppgifter för försäljning, utlåning eller liknande till tredje part i marknadsföringssyfte.


Hur delar vi din information?
Vi är en global organisation och vi lagrar och bearbetar eventuellt er information i andra länder, inklusive länder som eventuellt har mindre omfattande dataskyddslagar än det land som ni är bosatt i (inklusive den Europeiska unionen). Vi engagerar tjänster från utomstående leverantörer för våra tjänster. Dessa leverantörer används eventuellt för att leverera produkter, ge teknisk support eller för att hantera beställningar. Vi kräver att dessa leverantörer bevarar alla personuppgifter för våra kunder säkert och konfidentiellt. Dessutom kräver vi att dessa leverantörer endast använder personuppgifter å våra vägnar.


I vissa fall kan det emellertid vara nödvändigt för Symantec att dela med sig av personlig information till myndigheter om lagen så kräver.


Hur skyddar vi er information?
Vi har vidtagit lämpliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder samt processrättsliga säkerhetsåtgärder enligt internationella informationsrutiner, inklusive kryptering av er information vid överföring, för att skydda era personuppgifter.


SMS-uppsikt och Platsuppsikt
Tjänsten SMS-uppsikt samlar in telefonnumren till de personer som ert barn samtalar med via SMS samt registrerar innehållet i SMS-meddelandena. Beträffande MMS-meddelanden registrerar tjänsten händelsen men inte multimediainnehållet. SMS-uppsikt registrerar också en händelselogg över blockerade SMS/MMS-meddelanden. Norton Family kan inte blockera, övervaka eller registrera meddelanden som skickats via program från tredje part.


Platsuppsikt använder GPS-systemet på barnets mobila enhet för att lokalisera enhetens position. Vi lokaliserar endast barnets mobila enhet och visar dess GPS-position på en karta på uppdrag av en förälder i Norton Family-kontot. Vi lagrar inte händelsen eller historik över enhetens positioner.


SMS-uppsikt och Platsuppsikt är avaktiverade som standardinställning. SMS-uppsikt och Platsuppsikt måste aktiveras separat av föräldrarna. Observera att övervakning av SMS- och MMS-utbyten och/eller position och användning av registrering av övervakad information begränsas eventuellt av gällande lagstiftning där du bor. Vi rekommenderar att du kontrollerar vad som gäller där du bor innan du aktiverar den här funktionen.


Cookie-filer
Vi använder cookies liksom de flesta andra webbplatser. En cookie är en unik textfil som en webbplats skickar till din webbläsare. Med hjälp av cookies kan en webbplats skräddarsy den information som visas baserat på dina webbläsarinställningar och aktiviteter.


Vi använder en "sessions-cookie" för att identifiera ett särskilt besök som du gör på vår webbplats, utan denna skulle varje sida be dig logga in med användarnamn och lösenord. Sessions-cookies slutar gälla efter en kort tid eller när du stänger din webbläsare. Om dina webbläsarinställningar inte tillåter cookies kan du inte använda vår webbplats.


Vi använder eventuellt även cookies för att spåra ditt besök på vår webbplats. Vi samlar eventuellt in information, inklusive din IP-adress, i ett format så att den kan identifiera dig. Denna information används dock endast av analytiska skäl. Om din IP-adress samlas in sparas den under en begränsad period för analys. Därefter görs den anonym och kasseras.


Med hjälp av spårningsmetoden som beskrivs ovan spårar vi eventuellt namn på domän, IP-adresser och typ av webbläsare från människor som besöker vår webbplats. Vi använder denna information för att spåra trafikmönster på hela webbplatsen. Denna information sammankopplas inte med några personuppgifter.


Tredjepartswebbplatser
När du använder Norton Family, kan det hända att du och ditt barn öppnar webbplatser som har en egen sekretesspolicy beträffande insamling och användning av personuppgifter. Vi ansvarar inte för sekretessrutiner hos tredje part i dessa fall.


Tipsa en vän
Om du använder vår hänvisningsfunktion för att tipsa en vän om Norton Family, ber vi dig om namn och e-postadress till din vän så att vi kan skicka dem en e-post om tjänsten. Vi lagrar inte vännens namn och e-postadress efter att vi har skickat dem e-posten.


Kommunikationsinställningar
Du kan välja mellan flera olika sätt för oss att kontakta dig beträffande ytterligare information om våra tjänster och produkter. Du kan välja kommunikationssätt när du registrerar dina personuppgifter. Om du befinner dig på en webbsida för Norton Family som kräver personuppgifter från dig utan att erbjuda olika kommunikationssätt eller om du vill ändra dina inställningar för kommunikation som du gjort tidigare kan du kontakta oss enligt följande:


Åtkomst till, uppdatering av eller korrigering av personuppgifter
Gällande lagstiftning i det land där du bor ger dig eventuellt rätten att kontakta oss för att uppdatera, korrigera eller ta bort oriktiga personuppgifter för dig eller ditt barn.


Du kan granska personuppgifterna som du har gett oss och göra eventuella ändringar i personuppgifterna eller dina inställningarna för ditt Norton Family-konto närsomhelst när du loggar in på ditt konto på webbplatsen Norton Family samt redigera informationen på din profilsida eller barnens profilsida(-or).


Om du stänger Norton Family-kontot tar vi bort ditt namn och annan personligt identifierbar information från vår databas. Vi kan kvarhålla vissa data som du bidragit med om det är nödvändigt för att förhindra bedrägeri eller felaktig användning i framtiden, eller lagligt berättigade affärssyften, t.ex. analys av aggregerade data som inte är personligt identifierbara, kontoåterställning eller om lagen så kräver.


Kontakta oss
Du kan visa och uppdatera en stor del av informationen via ditt www.norton.com/account. I vissa fall kan du begära att vi tar bort eventuellt felaktig information vi har om dig. Vi svarar på alla förfrågningar om åtkomst eller borttagning av din information inom 30 dagar.


Via brev:      Symantec Corporation - Privacy Program Office

                        350 Ellis Street

                        P.O. Box 7011

                        Mountain View, CA 94043

                        USA

Via telefon:            +1-650-527-8000

Via e-post:          NortonFamilyPrivacy@symantec.com eller

                        privacy@symantec.com


Om du bor inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES):

Via brev:      Symantec Limited-Care of the UK and Ireland Legal Team

                        350 Brook Drive

                        Green Park, Reading, Berkshire, England, RG2 6UH


Ändringar i denna sekretesspolicy
Vi förbehåller oss rätten att revidera eller ändra denna sekretesspolicy. Om detta inträffar kommer vi att publicera ett meddelande på denna webbplats innan ändringen träder i kraft. Om ändringen innebär införandet av ett syfte med användning av dina personuppgifter, som är oförenligt med denna sekretesspolicy, och när gällande lagstiftning kräver detta, kommer vi att meddela dig eller ge dig möjlighet att avanmäla dig från sådan användning.