Redan Norton-medlem? 

Norton Family-tjänster – Sekretesspolicy

Gäller från 31 maj 2010

Vi tar din integritet på allvar. Det här dokumentet innehåller information om vilka uppgifter vi samlar in om dig och din familj och vad vi gör med den informationen.

Översikt över sekretesspolicy

Vilka är vi och var finns vi?

Symantec Corporation finns i USA. Vi samlar in och lagrar personlig information om dig i USA. Informationen är alltid krypterad.

Vad vet vi om dig?

När föräldrar registrerar sig för Norton Family begär vi att få deras namn, e-postadress och lösenord för att skydda ditt konto.


När föräldrar installerar Norton Family, begär vi information om deras barn, exempelvis namn, kön och ålder. Vi ber också om ytterligare information, bland annat de sista fyra siffrorna i personnumret, e-postadress, telefonnummer och skolans namn. Om Norton Family Premier-föräldrar aktiverar meddelandeövervakningstjänsten samlar vi också in barnens mobiltelefonnummer och mobiltelefonnumren till de vänner som de utbyter textmeddelanden (sms) och multimedia (mms) med.


När Norton Family är aktivt samlas den information in som föräldrarna önskar om vad barnen gör på nätet. Det kan till exempel gälla vilka webbplatser barnen går till, eller försöker gå till, vilka sökord barnen använder, vilka program barnen laddar ned till sin Android-mobil, vilka chattnamn barnen och deras vänner använder på nätet, hur lång tid de chattar och – om föräldrarna så önskar – barnens samtal på nätet i skriftlig form, hur mycket tid barnen tillbringar på sociala nätverksplatser och hur mycket de använder datorn i allmänhet. Om föräldrarna har valt att övervaka textmeddelanden med meddelandeövervakningstjänsten kommer vi att skicka ett textmeddelande till barnet och den andra parten i samtalet och berätta att deras sms-konversation registreras och övervakas och att genom att fortsätta samtalet samtycker vardera parten till registrering och övervakning. Om barnet och den andra parten i samtalet samtycker till registrering och övervakning av sms-konversationen kommer vi att registrera hela samtalet, mobilnumret till den andra parten i samtalet, det namn i adressboken som förknippas med mobilnumret (om det är tillgängligt) och datum/tid för samtalet. För multimediakonversationer kommer vi att registrera mobilnumret till den andra parten i samtalet, namnet i adressboken (om det är tillgängligt) och datum/tid när alla meddelanden utväxlas. Vi kommer inte att registrera eller spela in några multimediafiler. Vi kommer att skicka samma textmeddelande en gång om dagen varje gång barnet startar en ny konversation med en auktoriserad vän. Om en förälder väljer att spärra alla chattar eller en chatt med en specifik vän, kommer vi att skicka ett textmeddelande till barnet och till vännen för att visa att meddelandet är spärrat och att det inte går att skicka det. Vi registrerar inte texten eller multimedia i spärrade samtal, men vi loggar händelserna, inklusive namn och telefonnummer till parterna.

Vad gör vi med informationen?

Vi använder föräldrarnas information för att skapa ett Norton Account åt dem, för att kommunicera med dem och för att tillhandahålla produktinformation i enlighet med föräldrarnas tillåtelse.


Vi använder den information som föräldrar lämnar till oss om barnen för att förhindra att känslig information skickas ut eller delas med andra personer. Vi använder mobiltelefonnummer för att övervaka sms och mms inom ramen för meddelandeövervakningstjänsten.


Vi bearbetar informationen om barnens aktiviteter på nätet och sammanställer en rapport så att föräldrar kan kontrollera att barnen respekterar reglerna. Föräldrar uppmanas att uppdatera reglerna. Om du vill veta mer om reglerna kan du när som helst klicka på ikonen som ser ut som en hundtass längst ned på skärmen. Den information som samlas in genom meddelandeövervakningstjänsten används för att ge föräldrar möjlighet att se över sina barns sms-konversationer samt att tillåta eller spärra konversationer med vissa vänner.

Måste du ge oss denna information?

Om du inte ger oss information för att skapa ett Norton Account så kan inte tjänsten Norton Family aktiveras. Den information vi ber om under konfigurationen av Norton Family är inte obligatorisk, men vi kan endast skydda den information som du ger oss. Om inte Norton Family är installerat, aktiverat och körs på barnets Android-mobil, kommer vi inte åt barnets mobilnummer och kan då inte erbjuda mobilbaserade tjänster som webbövervakning, meddelandeövervakning eller programövervakning.

Du kan fråga oss vad vi vet om dig

Enligt lagarna i ditt land har du rätt att kontakta oss och fråga vad vi har för information om dig, och att hindra oss från att använda information om dig genom att skicka ett meddelande till NortonOnlineFamilyPrivacy@symantec.com eller till privacy@symantec.com, eller skriva till Symantec Corporation – Privacy Mailbox, 350 Ellis Street, PO Box 7011 Mountain View, CA 94043 USA eller ringa vår kundsupport på telefonnummer +1 650 527 8000

Sekretesspolicy för Norton Family

Omfattning

Denna sekretesspolicy gäller Norton Family-tjänsten som omfattar den här webbplatsen och motsvarande Norton Family-klientprogramvara, som måste vara installerad på datorn för att du ska kunna använda tjänsten.


Klicka här för att komma till respektive sekretesspolicy för andra offentliga Symantec-webbplatser

Informationsinsamling

Information om dig

För att kunna använda Norton Family måste du först skapa ett Norton Account på den här webbplatsen. Du måste ange ditt namn, din e-postadress och välja ett lösenord för att skapa ett Norton Account.

Information om dina barn

Norton Family måste samla in och analysera information om barnens nätaktiviteter för att analysen ska kunna utföras.


Utifrån de inställningar du anger finns det två typer av information som vi samlar in om dina barn.


 • Profilinformation. Till att börja med behöver vi följande information om varje barn: namn och födelseår. Vi använder födelseåret för att automatiskt konfigurera produkten utifrån barnets ålder. Vi ber dig också lämna följande frivilliga information: de fyra (4) sista siffrorna i deras personnummer samt deras telefonnummer, e-postadress och skolans namn. Vi behöver denna information endast om du vill att vi ska skydda den från att delas eller missbrukas av dina barn, och om du vill att vi ska rapportera sådana händelser till dig. Om du aktiverar meddelandeövervakningen och installerar Norton Family för Android på barnets Android-mobil kommer du att förse oss med dina barns mobiltelefonnummer. Vi behöver den informationen för att kunna övervaka sms- och mms-utväxlingen från och till deras mobiltelefon och för att kunna skicka våra meddelanden till dem.

 • Aktivitetsinformation. . När ditt barn är inskrivet i vår tjänst kommer Norton Family-klientprogrammet (som körs på era hemdatorer och på barnets Android-mobil) att samla in information om ditt barns internet- och mobiltelefonaktiviteter.

  Informationen omfattar:

  • De webbplatser som dina barn besöker och de som vi hindrar dem från att öppna.
  • Söktermer på Internet
  • Dina barns sociala nätverksaktiviteter
  • Hur mycket tid barnen tillbringar framför datorn och på Internet.
  • Vilka videor barnen tittade på på YouTube.com om du har ett Norton Family Premier-abonnemang och videoövervakningen är aktiverad
  • Vännens mobiltelefonnummer och namn i adressboken (om det är tillgängligt), hur mycket tid de har ägnat åt att utväxla text- och multimedia-meddelanden och, om du vill, texten i sms-konversation om du har ett Norton Family Premier-abonnemang och har aktiverat meddelandeövervakningen.
  • Vilka program som ditt barn installerar eller avinstallerar på sin Android-mobil om du har ett Norton Family Premier-abonnemang och har aktiverat programövervakningen.

  Denna information krypteras på högsta nivå och skickas till våra servrar i USA. Där förvaras den alltid i krypterad form, och används för att skapa rapporter med sammanfattande information om barnens Internetaktiviteter. Dina barn kan se att Norton Family-klientprogramvaran används och reglerna anger alltid tydligt vilken information som samlas in om dem.


  Observera att övervakning av Internetkonversationer (exempelvis snabbmeddelandeprogram) och registrering av sådan övervakning kan vara begränsad av lagar och bestämmelser där du bor. Vi rekommenderar att du undersöker detta innan du aktiverar den här funktionen.


  Den information som samlas in enligt ovan är nödvändig för att Norton Family-tjänsten ska fungera och/eller för att optimera tjänstens funktioner. Den kan överföras till Symantec i USA eller andra länder som har mindre stränga bestämmelser och krav på dataskydd än där du bor (inklusive EU).

Information om installation av programvaran Norton Family.

Vi samlar in information om installationen av programvaran på datorn har slutförts eller inte. Vi använder det här för att utvärdera och förbättra Symantecs installationsprogram. Informationen sammankopplas inte med någon information som kan härröras till en person.

Cookie-filer

Vi använder cookies precis som de flesta andra webbplatser idag. En cookie är en unik textfil som en webbplats kan skicka till din webbläsare. Med cookies kan en webbplats skräddarsy information som visas för din webbläsares inställningar och aktiviteter.


Vi använder en sessionscookie för att identifiera ditt besök på vår webbplats. Utan denna cookie skulle du vara tvungen att logga in på varenda sida. Sessionscookies upphör att gälla efter en kort tid eller när du stänger webbläsaren. Om din webbläsare inte tillåter cookies kan du inte använda vår webbplats.


Vi kan också använda cookies för att spåra ditt besök till vår webbplats. Vi kan samla in information, inklusive IP-adress, i ett formulär som kan vara personligen identifierbart. Denna information används emellertid endast för analytiska syften och kommer att vara så begränsad som möjligt för att kunna utföra analysen. Om information om IP-adressen som kan användas för identifikation samlas in, sparas det endast när analysen pågår, och sedan avidentifieras den och kastas bort.

Webbplatstrafik

Via de spårningsmetoder som diskuteras ovan kan vi spåra domännamn, IP-adresser och webbläsartyper för personer som besöker vår webbplats. Vi använder informationen för att spåra ackumulerade mönster på Symantecs webbplats. Informationen sammankopplas inte med någon annan information som kan hänföras till en viss person.

Informationsanvändning

Norton Family är en internettjänst som hjälper dig att övervaka och hålla uppsikt över dina barns aktiviteter på nätet och i mobiltelefonen. Den personligt identifierbara information som du väljer att ge oss används för att identifiera dig och ditt barn för den här tjänsten. Dina barns personligt identifierbara information bearbetas också av oss för att hjälpa dig se till att de regler för barnets aktiviteter på nätet och i mobiltelefonen som du finner lämpliga också efterlevs. Vi använder också den här informationen för att identifiera missbruk av barnens personuppgifter och rapportera sådant missbruk till dig.Vi kommunicerar med dig och dina barn via de e-postadresser du angett, och genom meddelanden på vår webbplats.


Vi kanske också skickar reklam till dig om du inte har tackat nej till det, enligt vad som anges i gällande lagar.


Utöver vad som krävs för att rapportera till dig, barnens vårdnadshavare, använder vi inte informationen om dina barn för att identifiera dem eller övervaka deras Internetvanor. Vi övervakar inte dina Internetvanor.


När du använder Norton Family-tjänsten kan du eller dina barn gå till webbplatser som har en egen policy avseende insamling och användning av personuppgifter. Symantec ansvarar inte för någon sekretesspolicy från tredje part.

Informationsdelning

Vi varken säljer, hyr ut eller på annat vis delar med oss av information som kan anknytas till dina barn till andra företag i marknadsföringssyfte.


Symantec anlitar andra tjänsteföretag, för att exempelvis transportera produkter, administrera den tekniska supporten eller hantera faktureringen. Vi kräver att dessa tjänsteföretag skyddar våra kunders personliga information och efterföljer sekretesspolicyn. Vi kräver också att dessa tjänsteföretag endast använder personlig information på uppdrag av Symantec.


I vissa fall kan det emellertid vara nödvändigt för Symantec att dela med sig av personlig information till myndigheter om lagen så kräver.


Allmänt

Ändringar i sekretesspolicyn

Vid större ändringar i våra sekretessregler, publiceras information om detta klart och tydligt på vår webbplats. Om ändringarna omfattar användningen av personligt identifierbar information, innehåller meddelandet anvisningar om hur du avanmäla sådan användning. Du godkänner de nya ändringarna om du fortsätter att använda Norton Family-tjänsten efter att du informerats om dessa ändringar, antingen via e-post eller via vår webbplats.

Tipsa en vän

Om du väljer att tipsa en vän om Norton Family-tjänsten måste du ange vännens namn och e-postadress, för att vi ska kunna skicka e-post till honom eller henne. Symantec sparar inte vännens namn och e-postadress efter att e-postmeddelandet skickats.

Kommunikationsalternativ

Du kan välja flera olika sätt att kommunicera och få mer information från Symantec. Vi kan erbjuda dig dessa möjligheter när vi får information från dig. Använd en av kommunikationskanalerna i listan nedan om du är på en webbsida för en Norton Family-tjänst som kräver att personlig information skickas men inte erbjuder val av kommunikationssätt, eller om du vill ändra inställningar för informationen som du tidigare har skickat.

Kontakta Symantec, uppdatera, korrigera eller ta bort din eller dina barns personliga information

Gällande lagar i ditt land ger dig rätt att kontakta oss för att uppdatera, korrigera eller ta bort dina personuppgifter. Du kan när som helst granska de personuppgifter du har lämnat till oss och vid behov ändra dem eller inställningarna för Norton Family-kontot, genom att logga in på ditt konto på Norton Family-webbplatsen och redigera informationen på din profilsida eller dina barns profilsidor.


Om du stänger Norton Family-kontot tar vi bort ditt namn och annan personligt identifierbar information från vår databas. Vi kan kvarhålla vissa data som du bidragit med om det är nödvändigt för att förhindra bedrägeri eller felaktig användning i framtiden, eller lagligt berättigade affärssyften, t.ex. analys av aggregerade data som inte är personligt identifierbara, kontoåterställning eller om lagen så kräver.


Om du har några frågor eller kommentarer rörande den här sekretesspolicyn, eller vill ändra kommunikationsinställningar, uppdatera, granska eller ta bort de personuppgifter vi har om dig eller dina barn, eller dra tillbaka ditt samtycke till insamling, användning eller yppande av dina personuppgifter eller dina barns personuppgifter, så kan du kontakta oss via något av alternativen nedan:

Sekretesspolicy för Norton Family för användare av mobiltelefoner

Med Norton Family erbjuder Norton från Symantec en meddelandeövervakningstjänst som spärrar eller övervakar sms och mms som skickas till och från din mobiltelefon. Du får detta meddelande eftersom en abonnent, troligtvis en förälder eller förmyndare, har registrerat sig för Norton Family (NOF) och har aktiverat en meddelandeövervakningstjänst. Här beskriver vi vilken information vi samlar in om dig, hur vi använder den och lämnar ut den.


Innan vi börjar övervaka sms eller mms som du skickar och/eller tar emot kommer vi att skicka ett sms till din mobiltelefon och varna om att vi är på väg att registrera och övervaka innehållet i dina sms. Om ni fortsätter att skicka sms till varandra efter att du har fått vårt meddelande anses du ha samtyckt till registrering och övervakning av meddelanden för de ändamål som beskrivs i detta meddelande. När det gäller mms kommer vi att logga händelsen men vi kommer inte att registrera multimedia som ingår i dessa mms. Vi kommer att skicka samma textmeddelande en gång om dagen varje gång du startar en ny konversation.

Uppgifter som vi samlar in

När Norton Family-abonnenten anmälde sig till vår tjänst lämnade han eller hon information om dig, som t.ex. ditt mobiltelefonnummer och det användarnamn som du har tilldelats. Via meddelandeövervakningstjänsten samlas det in telefonnummer till vänner som utbyter meddelanden med det barn som övervakas med Norton Family och texten i de sms som utväxlas registreras. Under meddelandeövervakningen registreras mms som skickas och tas emot men inte multimediainnehållet. Händelseloggen över spärrade sms/mms registreras också.

Så här används uppgifterna

Vi använder uppgifterna för att ge abonnenten av meddelandeövervakningstjänsten i Norton Family möjlighet att se över barnens sms-konversationer samt att tillåta eller spärra sms/mms-konversationer med vissa vänner.

Vi lämnar inga uppgifter vidare

Vi kommer inte att sälja, hyra ut, ge bort eller sprida dina uppgifter till någon tredje part, förutom för att tillhandahålla tjänsten. Syftet med vår tjänst är att Norton Family-abonnenten ska få tillgång till dina meddelanden. Symantec är en global organisation och vi kan lagra och bearbeta dina uppgifter i andra länder, inklusive länder som kan ha sämre dataskyddslagar än det land där du befinner dig.

Säkerheten för dina uppgifter

Vi har vidtagit lämpliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder, i enlighet med internationell information praxis, [vi har även krypterat dina uppgifter], för att skydda dina personliga uppgifter.

Kontakt

Om du har frågor, kontakta oss på:

 • Kundtjänsten i ditt land eller region - via telefon, e-post eller vanlig post;
 • Via Symantecs Privacy Program Office:
  Symantec Corporation - Privacy Program Office
  350 Ellis Street
  PO Box 7011
  Mountain View, CA 94043
  USA
  Telefon: 1 650 527 8000
  E-post: privacy@symantec.com