Er du allerede Norton-medlem? 

Norton Family-tjenester -- Merknad om personvern

Gjelder fra: 31. mai 2010

Vi tar personvern svært alvorlig. Dette dokumentet er laget til å hjelpe deg med å finne ut hva slags informasjon vi samler om deg og din familie, og hva vi gjør med denne informasjonen.

Kondensert personvernerklæring

Hvem er vi og hvor holder vi til

Symantec Corporation befinner seg i USA. Vi samler og lagrer din personlige informasjon i USA. Informasjonen er alltid kryptert.

Hva vi vet om deg

Når foreldre registrerer seg for Norton Family, spør vi om navn, e-postadresse og passord for å beskytte kontoen din.


Når foreldre setter opp Norton Family, ber vi om enkelte opplysninger om barna, for eksempel navn, kjønn og alder. Vi ber også om enkelte valgfrie opplysninger, for eksempel de siste seks sifrene i personnummeret eller det nasjonale ID-nummeret, en e-postadresse, et telefonnummer og navnet på skolen. Hvis foreldre som abonnerer på Norton Family Premier, aktiverer meldingsovervåking, ber vi også om telefonnumrene til vennene som de utveksler tekstmeldinger (SMS) og multimediemeldinger (MMS) med.


Når Norton Family er i bruk, følges foreldrenes instruksjoner og det samles inn informasjon om hva barna gjør på nettet. Slik informasjon kan for eksempel inneholde hvilke webområder barna besøker eller forsøker å besøke, ordene barna bruker til å søke på nettet, hvilke apper de laster ned til sine Android-enheter, kallenavnene barna og vennene deres bruker når de chatter på nettet, hvor mye tid de bruker på å chatte på nettet og – hvis foreldrene ønsker det – tekst fra samtaler på nettet, hvor mye tid barna tilbringer på sosiale nettverk og hvor mye tid de tilbringer foran datamaskinen og på nettet generelt. Hvis foreldrene har valgt å overvåke tekstmeldinger med meldingsovervåking, sender vi en tekstmelding til barnet og den andre parten i en meldingsutveksling, som varsler dem om at SMS-meldingene deres blir registrert og overvåket, og at de godtar dette ved å fortsette å sende og motta meldinger. Hvis barnet og den andre parten i meldingsutvekslingen godtar at SMS-meldingene deres registreres og overvåkes, registrerer vi hele meldingsøkten, mobilnummeret til den andre parten, navnet som er tilknyttet dette mobilnummeret i adresseboken (hvis tilgjengelig), og meldingsøktens dato-/tidsstempel. Når det gjelder utveksling av MMS-meldinger, registrerer vi mobilnummeret til den andre parten i meldingsøkten, navnet i adresseboken (hvis tilgjengelig) og tidsstempelet for hver melding som utveksles. Vi vil ikke registrere eller lagre eventuelle multimediedata. Vi sender den samme tekstmeldingen én gang om dagen, hver gang barnet og en autorisert venn starter en ny meldingsøkt. Hvis foreldrene velger å blokkere all chatting eller én chatøkt med en bestemt venn, vil vi sende barnet og den aktuelle vennen en tekstmelding for å angi at direktemeldinger er blokkert og at meldingen ikke kan leveres. Vi registrer ikke tekst- eller multimedieinnhold i blokkerte meldingsøkter, men vi logger hendelsene, inkludert partenes telefonnumre og navn.

Hva vi gjør med informasjonen

Vi bruker foreldrenes informasjon til å opprette en Norton Account, til å kommunisere med dem, og til å gi produktinformasjon hvis foreldrene tillater det.


Vi bruker informasjonen om barna som foreldrene gir oss, for å forhindre at denne informasjonen sendes videre eller blir delt med andre. Vi bruker mobiltelefonnumre for å gjøre det mulig å overvåke SMS- og MMS-meldinger med tjenesten for meldingsovervåking.


Vi behandler informasjonen om barnas nettaktiviteter for å gi en rapport til foreldrene, så de kan bruke det til å passe på at barna følger de fastsatte grensene. Foreldre oppmuntres til å oppdatere grensene. Hvis du vil vite mer om grenser, kan du når som helst klikke på hundelabb-ikonet nederst på skjermen. Informasjonen som er samlet inn via meldingsovervåking, brukes til å gi foreldre muligheten til å gå gjennom barnas tekstmeldinger og tillate eller blokkere utveksling av meldinger med bestemte venner.

Må du gi oss informasjonen?

Hvis du ikke oppgir denne informasjonen til å opprette en Norton-konto, kan du ikke aktivere Norton Family-tjenesten. Den etterspurte informasjonen i oppsettet av Norton Family er ikke obligatorisk, men vi kan bare beskytte den informasjonen som blir oppgitt. Hvis Norton Family ikke er installert og aktivert og ikke kjører på barnets Android-enhet, har vi ikke tilgang til barnets mobiltelefonnummer. Dermed kan vi heller ikke tilby mobiltelefonbaserte tjenester som nettovervåking, meldingsovervåking eller programvareovervåking.

Du kan spørre om hva vi vet om deg

I overensstemmelse med lovene i hjemlandet ditt, har du rett til å kontakte oss for å spørre om hva vi vet om deg, eller få oss til å slutte å bruke informasjonen din, ved å sende en melding til NortonOnlineFamilyPrivacy@symantec.com eller til privacy@symantec.com, eller ved å skrive til Symantec Corporation – Privacy Mailbox, 350 Ellis Street, PO Box 7011 Mountain View, CA 94043 U.S.A eller ved å ringe vår kundestøtte på +1 650 527 8000

Norton Family personvernerklæring

Oversikt

Denne personvernerklæringen gjelder tjenesten Norton Family, som omfatter dette webområdet og den tilknyttede programvaren for Norton Family-klienten, som må være installert på din(e) datamaskin(er) før du kan bruke denne tjenesten.


Klikk her for å se personvernerklæringen for andre Symantec-webområder.

Innsamling av informasjon

Informasjon om deg

Hvis du vil bruke Norton Family, må du opprette en Norton Account på dette webområdet først. Hvis du vil opprette en Norton Account, må du oppgi navn og e-postadresse, og velge et passord for å beskytte kontoen.

Informasjon om barna dine

Norton Family må samle inn og analysere informasjon om barnas nettaktiviteter for å fungere.


Ut fra innstillingene dine, er det to typer informasjon vi samler om barna.


 • Profilinformasjon. Når du setter opp for barna for første gang, ber vi om at du oppgir følgende informasjon om hvert barn: navn og fødselsår. Vi bruker fødselsår for å konfigurere produktet automatisk, basert på barnets alder. Vi ber deg også om å oppgi denne valgfrie informasjonen: de siste seks (6) sifrene på barnas nasjonale ID-nummer (personnummer), et telefonnummer, en e-postadresse og navnet på skolen. Vi trenger denne informasjonen kun for å forhindre at barna deler eller misbruker den, og for å rapportere slike hendelser og misbruk til deg. Hvis du aktiverer meldingsovervåking og installerer Norton Family for Android på barnets Android-enhet, kommer du til å gi oss tilgang til barnets mobiltelefonnummer. Vi trenger denne informasjonen for å kunne overvåke sending og mottak av tekst- og multimediemeldinger på den trådløse telefonen og for å kunne sende aktuelle varslinger.

 • Aktivitetsinformasjon. . Så snart denne tjenesten er installert og satt opp på barnets enhet, vil programvaren i Norton Family-klienten (som kjører på din(e) datamaskin(er) hjemme og på barnets Android-enhet) samle inn informasjon om barnas aktiviteter på nettet og bruk av mobiltelefon.

  Det omfatter opplysninger om:

  • webområdene som barna besøker, og de områdene som vi blokkerer.
  • søkeuttrykkene som barna bruker på Internett
  • dine barns sosiale nettverksaktivitet
  • Hvor mye tid barnet har brukt på datamaskinen og på Internett.
  • Videoene som barnet ditt har sett på YouTube.com, hvis du har et Norton Family Premier-abonnement og overvåking av video er aktivert.
  • Vennens mobilnummer og navn i adresseboken (hvis tilgjengelig), tid som er brukt på å utveksle tekst- og multimediemeldinger, og eventuelt tekstinnholdet i SMS-meldingene, dersom du har et Norton Family Premier-abonnement og aktiverer meldingsovervåking.
  • Applikasjonene som barnet installerer eller avinstallerer på Android-enheten, hvis du har et Norton Family Premier-abonnement og aktiverer overvåking av applikasjoner.

  Denne informasjonen blir kryptert på det høyeste krypteringsnivået, og sendes til serverne våre i USA. Der blir den oppbevart og er alltid kryptert, og blir brukt til å gi deg en oppsummering av barnas nettaktiviteter. Barna vil hele tiden være klar over at programvaren i Norton Family-klienten kjører, og Grenser gjør det til enhver tid klart at det blir samlet inn opplysninger om hva de gjør.


  Merk at å overvåke nettprat (slik som direktemeldingskommunikasjon) og loggføring av slik overvåking kan være begrenset av lokale lover som gjelder deg. Vi anbefaler at du undersøker nærmere før du aktiverer denne funksjonen.


  Innsamlet informasjon som beskrevet over er nødvendig for at Norton Family-tjenesten skal kunne optimalisere funksjonaliteten, og kan sendes til Symantec-gruppen i USA eller andre land som har mindre beskyttende databeskyttelseslover enn der hvor du befinner deg (inkludert Den europeiske union).

Informasjon om installering av programvare for Norton Family-tjenesten.

Vi samler inn opplysninger som forteller oss om installasjonen av programvaren vår på datamaskinen din var vellykket eller ikke. Vi bruker dette til å evaluere og forbedre suksessprosenten for Symantecs produktinstallasjon. Denne informasjonen kan ikke forbindes med personlige opplysninger.

Infokapsler

Som de fleste moderne webområder, bruker vi informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en unik tekstfil som et webområde kan sende til nettleserens programvare. Informasjonskapsler gjør det mulig for et webområde å skreddersy informasjonen som presenteres, basert på dine nettleserinnstillinger og aktiviteter.


Vi bruker en "økt"-informasjonskapsel til å identifisere et enkelt besøk du gjør til vårt webområde – uten dette vil du bli spurt om brukernavn og passord på hver side. Informasjonskapslene utløper etter kort tid, eller når du lukker nettleseren. Hvis innstillingene for nettleseren ikke tillater informasjonskapsler, vil du ikke kunne bruke nettsiden vår.


Vi vil eventuelt også bruke informasjonskapsler til å spore dine besøk på vårt webområde. Vi kan samle inn informasjon som for eksempel din IP-adresse, i et format som kan identifiseres. Denne informasjonen vil imidlertid kun brukes i analyser, og den vil begrenses til et minimum for å kunne utføre analysen. I tillegg, hvis vi samler inn IP-adresseinformasjon som kan brukes til å identifisere deg, vil denne informasjonen kun oppbevares i den begrensede tidsperioden det tar å utføre analysen. Deretter blir den gjort anonym og forkastes.

Webområdetrafikk

Via sporingsmetodene som er nevnt ovenfor, kan vi spore domenenavn, IP-adresser og nettlesertyper fra personer som besøker nettsiden vår. Vi bruker denne informasjonen til å spore samlede trafikkmønstre gjennom Symantecs webområde. Denne informasjonen blir ikke koblet til noen personlige opplysninger.

Bruk av informasjon

Norton Family er en nettjeneste som lar deg overvåke og kontrollere barnas nett- og telefonaktiviteter. Den personlige informasjonen du valgte å oppgi, blir brukt til å identifisere deg og dine barn for tjenesten. Barnas personlige informasjon blir også behandlet av oss, så vi kan hjelpe deg å håndheve regler som styrer hvilke aktiviteter de får lov til å gjøre på Internett eller på telefonen. Vi bruker også denne informasjonen til å oppdage misbruk av deres personlige informasjon, og rapporterer slikt misbruk til deg.Vi vil kommunisere med deg og dine barn via e-postadressene du har gitt oss, og via notiser som publiseres på webområdet vårt.


Det hender at vi sender deg kampanjeinformasjon, hvis du tillater det, som er påkrevd etter gjeldende lover.


Bortsett fra det som er nødvendig å rapportere til deg, barnas foresatte, bruker vi ikke barnas informasjon til å identifisere dem eller overvåke surfevanene deres. Vi overvåker ikke surfevanene dine.


Når du bruker Norton Family-tjenesten, kan du eller barna dine gå inn på webområder som har sine egne policyer om samling og bruk av personlig informasjon. Symantec er ikke ansvarlig for personvernet til disse tredjepartene.

Deling av informasjon

Vi vil aldri selge, leie ut eller på annen måte videreformidle dine barns personlige opplysninger til eventuelle tredjeparter for markedsføringsformål.


Symantec beholder tjenestene til eksterne partnere som vil hjelpe oss. De kan brukes til å sende produkter, gi teknisk støtte eller håndtere ordrebehandling. Vi krever at disse partnerene behandler våre kunders personlige opplysninger på en sikker og konfidensiell måte. Vi krever også at de kun bruker de personlige opplysningene på vegne av Symantec.


Merk! I enkelte tilfeller kan Symantec være nødt til å offentliggjøre dine personlige opplysninger til offentlige tjenestepersoner, eller på annen måte i henhold til eventuelle lovmessige forpliktelser.


Generelt

Endringer i notisen om personvern

Hvis det skulle skje betydelige endringer i vår personvernspolicy, vil det publiseres en tydelig notis på vårt webområde. Hvis endringene involverer bruk av dine personlige opplysninger, vil notisen inneholde instruksjoner om hvordan du kan velge bort slik bruk. Hvis du fortsetter å bruke Norton Family-tjenesten etter at du har mottatt eller sett en notis om endringene på webområdet, betyr det at du godtar de endrede rutinene.

Anbefal til venner

Hvis du velger å bruke vår referansetjeneste for å fortelle en venn om Norton Family-tjenesten, vil vi be deg om din venns navn og e-postadresse for å kunne aktivere sending av en spesiell e-post til vennen din. Symantec lagrer ikke din venns navn og e-postadresse etter at denne e-posten er sendt.

Kommunikasjonsvalg

Symantec gir deg en rekke muligheter du kan velge mellom for å motta ekstra kommunikasjon fra oss. Det kan hende vi tilbyr disse valgene når du oppgir informasjonen din. Hvis du er på webområdet til en Norton Family-tjeneste som krever at personlig informasjon blir oppgitt, men som ikke tilbyr kommunikasjonsvalg, eller hvis du vil endre alternativene for informasjonen du har oppgitt, kan du bruke en av kommunikasjonskanalene i listen nedenfor.

Ta kontakt med Symantec for å oppdatere, korrigere eller slette dine eller dine barns personlige opplysninger

De gjeldende lovene i landet du bor i, gir deg retten til å kontakte oss for å oppdatere, rette eller slette den personlige informasjonen. Du kan se gjennom den personlige informasjonen du oppgir, og endre informasjonen eller innstillingene for Norton Family-kontoen når som helst, ved å logge på kontoen på Norton Family-webområdet og endre informasjonen på din eller barnas profilside.


Hvis du lukker Norton Family-kontoen, vil vi fjerne ditt navn og alle andre personlige opplysninger fra databasen vår. Vi kan om nødvendig beholde visse data som du har angitt, for å forhindre svindel eller fremtidig misbruk, eller for legitime forretningsformål, for eksempel for analyse av oppsamlede, ikke-personlige data, gjenoppretting av konto, eller dersom loven tilsier det.


Hvis du har spørsmål eller kommentarer angående denne personvernerklæringen, eller hvis du vil endre kommunikasjonspreferansene, oppdatere, se gjennom eller slette den personlige informasjonen vi har om deg eller dine barn, eller trekke tilbake samtykket for samling, bruk eller offentliggjøring av din eller barnas personlige informasjon, kontakt oss via et av valgene nedenfor.

Norton Family: Personvernerklæring til brukere av mobiltelefoner

Med Norton Family tilbyr Norton fra Symantec en tjeneste for meldingsovervåking, som blokkerer eller overvåker SMS- og MMS-meldinger som leveres til og fra mobiltelefonen din. Du har mottatt denne erklæringen fordi en abonnent, sannsynligvis en forelder eller foresatt, har registrert seg for Norton Family (NOF) og aktivert en tjeneste for meldingsovervåking. I denne erklæringen beskriver vi informasjonen vi samler inn om deg og hvordan vi bruker og offentliggjør denne informasjonen.


Før vi begynner å overvåke SMS- og MMS-meldingene du sender og/eller mottar, vil du motta en SMS-melding på den trådløse telefonen din, som varsler deg om at vi kommer til å registrere og overvåke innholdet i SMS-meldingene. Hvis du fortsetter å utveksle SMS-meldinger etter at du har mottatt denne meldingen, går vi ut i fra at du godtar at meldingene dine registreres og overvåkes for formålene i denne erklæringen. Når det gjelder MMS-meldinger, vil vi logge hendelsen, men ikke registrere mulitimedieinnholdet i MMS-meldingen. Vi sender den samme tekstmeldingen én gang om dagen, hver gang du starter en ny meldingsutveksling.

Informasjon vi samler inn

Da abonnenten på Norton Family registrerte seg for tjenesten vår, ble vi informert om telefonnummeret til mobiltelefonen din og det tilordnede brukernavnet ditt. Tjenesten for meldingsovervåking samler inn telefonnumrene til venner som utveksler meldinger med barnet som overvåkes via Norton Family, og registrerer teksten i disse SMS-meldingene. Når det gjelder MMS-meldinger, vil meldingsovervåking logge hendelsen, men ikke registrere mulitimedieinnholdet i MMS-meldingen. Tjenesten registrerer også hendelsesloggen med blokkerte SMS-/MMS-meldinger.

Bruk av informasjon

Vi benytter informasjonen din for å gi abonnenten på meldingsovervåking i Norton Family muligheten til å gå gjennom barnas tekstmeldinger og tillate eller blokkere utveksling av SMS-/MMS-meldinger med bestemte venner.

Deling av informasjon

Vi vil ikke selge, leie ut, låne ut, gi bort eller formidle informasjonen din til eventuelle tredjeparter, med mindre dette er nødvendig for å levere denne tjenesten. Formålet med tjenesten er å dele meldingsinformasjonen din med den som abonnerer på Norton Family. Symantec er en verdensomspennende organisasjon, og vi vil eventuelt lagre og behandle informasjonen din i andre land, inkludert i land som har mindre omfattende personvernlover enn i landet ditt.

Informasjonens sikkerhet

Vi har iverksatt egnede administrative, tekniske, fysiske og formelle sikkerhetstiltak, i henhold til internasjonale retningslinjer når det gjelder behandling av personopplysninger, [inkludert kryptering av informasjonen din], for å beskytte din personlige informasjon.

Kontakt oss

Hvis du vil vite mer, kan du kontakte oss på følgende måter:

 • Via kundestøtten i landet ditt (eller regionen din), per telefon, e-post eller vanlig post.
 • Via Symantecs Privacy Program Office (kontor for personvern):
  Symantec Corporation - Privacy Program Office
  350 Ellis Street
  PO Box 7011
  Mountain View, CA 94043
  U.S.A
  Telefon: 1 650 527 8000
  E-post: privacy@symantec.com