Norton Family Notis om personvern
Gjelder fra 14. juli 2014


Vi tar ditt personvern på alvor. Dette dokumentet er laget til å hjelpe deg med å finne ut hva slags informasjon vi samler om deg og din familie, og hva vi gjør med denne informasjonen i forhold til din bruk av Norton Family or Norton Family Premier-tjenestene (“Norton Family”).


Dette dokumentet omfatter følgende deler:

Vanlige spørsmål

Norton Family Notis om personvern

Vanlige spørsmål

Hvem er Symantec og hvor har de sitt hovedkontor?
Symantec Corporation har sitt hovedkontor i USA. Vi samler inn og lagrer dine personopplysninger i USA.


Hva vet Symantec om meg?
Når foreldre registrerer seg for Norton Family, spør vi om navn, e-postadresse og passord for å beskytte kontoen deres.


Når foreldre setter opp og/eller konfigurerer Norton Family, ber vi om enkelte opplysninger om barna, for eksempel navn, kjønn og alder. Vi ber også om enkelte valgfrie opplysninger, som for eksempel de siste seks sifrene i personnummeret eller det nasjonale ID-nummeret, en e-postadresse, et telefonnummer og navnet på skolen. Vi ber foreldre om å oppgi opplysningene angitt ovenfor, slik at vi kan hjelpe dem med å holde barna trygge på nettet og unngå at barna deler visse typer opplysninger med andre.


Måten foreldrene konfigurerer innstillingene på, bestemmer hvilke opplysninger som Norton Family samler inn om hva barna gjør på nettet, for eksempel:

 • webområdene som barna prøver å besøke
 • søkeordene som barna bruker på nettet
 • programmene de laster ned på mobilenheten
 • tiden som barna bruker på sosiale nettverk, og på generell datamaskinbruk og/eller på nettet.

Hvordan fungerer Overvåking av tekstmeldinger og Posisjonsovervåking?
Avhengig av regionen du befinner deg i, kan vi tilby en tjeneste for Overvåkning av tekstmeldinger som blokkerer eller overvåker meldinger med tekst ("SMS"), multimedia ("MMS") som leveres til og fra barnets mobiltelefon, samt en tjeneste for Posisjonsovervåkning. Som standard er Overvåkning av tekstmeldinger og Posisjonsovervåkning slått av. Norton Family-foreldren må slå på Overvåkning av tekstmeldinger og/eller Posisjonsovervåkning separat.


Før vi begynner å overvåke SMS- og MMS-meldingene du sender og/eller mottar, vil vi sende sende en melding til mobiltelefonen din for å varsle deg om at vi kommer til å registrere og overvåke meldingsutvekslingen din. Hvis du fortsetter å utveksle SMS-meldinger etter at du har mottatt SMS-meldingen vår, vil vi anta at du samtykker i at vi registrerer og overvåker meldingsutvekslingen i henhold til formålene som er nevnt i denne erklæringen. Vi vil sende den samme SMS-varslingen en gang i måneden, hver gang det er en ny samtale.


Hvis foreldrene velger å blokkere all utveksling av SMS- og MMS-meldinger med en bestemt venn, vil vi varsle barnet og sende en tekstmelding til denne vennen for å si at meldingsutveksling er blokkert og meldingen ikke kan sendes. Vi registrer ikke tekst- eller multimedieinnhold i blokkerte meldingsøkter, men vi logger hendelsene, inkludert partenes telefonnumre og navn.


Hvis Norton Family-foreldrene velger å aktivere Posisjonsovervåking, kan vi finne barnets mobilenhet ved hjelp av GPS (Global Positioning System). Hvis Posisjonsovervåking er aktivert, vil barnet varsles via grensene som er tilgjengelige i mobilappen Norton Family som er installert på barnets mobiltelefon.


Hva gjør Symantec med opplysningene mine?
 • Vi bruker foreldrenes informasjon til å opprette en Norton Account, til å kommunisere med dem, og til å gi produktinformasjon hvis foreldrene tillater det.
 • Vi behandler informasjonen om barnas nettaktiviteter for å gi en rapport til foreldrene, så de kan bruke den til å passe på at barna følger de fastsatte grensene. Vi anbefaler at foreldrene oppdaterer grensene. Hvis du vil vite mer om grenser, klikker du på Norton Family-ikonet nederst på enhetens skjerm.
 • Vi bruker mobiltelefonnumre til å levere SMS- og MMS-overvåkning ("Overvåking av tekstmeldinger").
 • Vi tilbyr informasjon som samles inn av Overvåking av tekstmeldinger, til barnas foreldre, slik at de kan gå gjennom deres meldingsutveksling og tillate eller blokkere meldingsutveksling med bestemte venner.
 • Vi bruker opplysningene om barna som foreldrene gir oss, til å hindre at disse opplysningene sendes videre eller blir delt med andre.
 • Vi bruker GPS-funksjonen på barnas mobilenheter for å informere foreldrene om hvor barna befinner seg, med tjenesten Posisjonsovervåking. Enhetens GPS-posisjon registreres kun hvis foreldrene ber om denne informasjonen, og posisjonsloggen lagres ikke.

Må jeg formidle opplysningene mine til Symantec?
Hvis du ikke oppgir denne informasjonen til å opprette en Norton Account, kan du ikke aktivere Norton Family. Den etterspurte informasjonen i oppsettet av Norton Family er ikke obligatorisk, men vi kan bare beskytte den informasjonen som blir oppgitt. Hvis Norton Family eller noen av funksjonene ikke er installert, aktivert og/eller kjører på barnets mobiltelefon, vil vi ikke ha barnets mobilnummer, og vi kan ikke tilby mobilbaserte tjenester, slik som nettovervåkning, meldingsovervåkning, applikasjonsovervåkning og/eller posisjonsovervåkning.


Hva gjør jeg hvis jeg vil ha tilgang til opplysningene mine?
Du kan se og oppdatere det meste av informasjonen din via din www.norton.com/account. I visse situasjoner kan du be om at vi fjerner unøyaktig eller feilaktig informasjon vi har lagret om deg. Vi vil svare på forespørsler om å få tilgang til eller slette informasjon innen 30 dager.


Skriv til oss:      Symantec Corporation - Privacy Program Office

                        350 Ellis Street

                        P.O. Box 7011

                        Mountain View, CA 94043

                        U.S.A.

Ring oss:            1-650-527-8000

Send oss en e-post:          NortonFamilyPrivacy@symantec.com eller

                        privacy@symantec.com


Hvis du er i EØS:

Skriv til oss:      Symantec Limited-Care of the UK and Ireland Legal Team

                        350 Brook Drive

                        Green Park, Reading, Berkshire, England, RG2 6UH


Norton Family personvernerklæring

Oversikt
Denne personvernmerknaden gjelder disse nettsidene, den relaterte Norton Family klientprogramvaren, som må installeres på datamaskinene eller de mobile enhetene dine for å bruke tjenesten, samt din bruk av Norton Family or Norton Family Family Premier-tjenestene (“Norton Family”). For å vise den fullstendige personvernserklæringen på nettet som gjelder for andre Symantec-nettsider, klikker du her


Opplysninger vi samler inn om deg
Hvis du vil bruke Norton Family, må du opprette en Norton-konto på dette nettstedet først. Hvis du vil opprette en Norton-konto, må du oppgi navn og e-postadresse, og velge et passord for å beskytte kontoen.


Opplysninger vi samler inn om dine barn
Norton Family må samle inn og analysere informasjon om barnas nettaktiviteter for å fungere. Basert på hvordan du konfigurerer innstillingene dine, er det to typer informasjon vi samler om barna.


Profilinformasjon. Når du setter opp tjenestene for barna for første gang, ber vi om at du oppgir følgende informasjon om hvert barn: navn og fødselsår. Vi bruker fødselsår for å konfigurere produktet automatisk, basert på barnets alder. Vi ber deg også om å alternativt oppgi følgende informasjon: de siste seks (6) sifrene på barnas nasjonale ID-nummer (personnummer), telefonnummer, e-postadresse og navnet på skolen. Vi trenger denne informasjonen kun for å forhindre at barna deler eller misbruker den, og for å rapportere slike hendelser og misbruk til deg. Hvis du aktiverer Norton Family-tjenesten Overvåking av tekstmeldinger og installerer Norton Family på barnets mobilenhet, vil du gi oss barnets mobiltelefonnummer, du vil også bli bedt om å opprette et brukernavn for hvert barn. Vi trenger denne informasjonen for å overvåke SMS-samtaler og MMS-utvekslinger fra og til mobilenhetene for å gi informasjon om posisjonen til barnets mobilenhet og gi nødvendige varslinger.


Aktivitetsinformasjon. Når barnet har blitt satt opp i tjenesten, kommer Norton Family klientprogramvare (som kjører på hjemmedatamaskinene og på barnets enhet) til å samle informasjon om barnas aktiviteter på nettet og på den mobile enheten. Norton Family klientprogramvare kommer alltid til å gjøre barna oppmerksom på at den er aktiv, og grensene gjør det klart hvilken informasjon som blir samlet.


Det omfatter opplysninger om:

 • Nettsidene barnet besøker og de som vi blokkerer dem fra å besøke.
 • Online søkebegrep som barnet bruker.
 • barnas aktiviteter på sosiale nettverk;
 • hvor mye tid barna har brukt på datamaskinen og på nettet;
 • videoene som barna ser på YouTube.com, hvis du har aktivert Videoovervåking;
 • programmene som barna installerer og avinstallerer på sine enheter, hvis du har aktivert Overvåking av programmer.

Hvis Norton Family-foreldre aktiverer Overvåking av tekstmeldinger og/eller Posisjonsovervåking, samler vi også inn:

 • mobilnumrene til barna som overvåkes, og mobilnumrene til vennene som de utveksler SMS- og MMS-meldinger med.
 • innholdet i hele SMS-samtalen (for MMS-meldinger vil vi ikke registrere eller fange opp multimedieinnholdet, kun at det ble sendt en MMS-melding);
 • navnet på adresseboken som er tilknyttet mobilnummeret, hvis tilgjengelig;
 • dato-/tidsstempel for samtalen;
 • en hendelseslogg over blokkerte SMS-/MMS-meldinger; og/eller
 • den geografiske posisjonen til barnas enheter.

Vi samler også inn informasjon om installasjonen av programvaren for Norton Family-klienten ble installert på datamaskinen eller ikke. Vi bruker denne informasjonen til å evaluere og forbedre suksessraten til vår produktinstallasjon. Denne informasjonen blir ikke koblet til personlig identifiserbar informasjon.


Hvordan vi bruker opplysningene dine
Vi bruker opplysningene dine til å:

 • Hjelpe deg med å overvåke barnas aktiviteter på nettet og på mobiltelefonen.
 • Identifisere deg og barna dine i tjenesten vår.
 • Hjelpe deg med å håndheve regler for nettaktiviteter og mobilaktiviteter som du mener er passende.
 • Hjelpe til å oppdage misbruk av personlig identifiserbar informasjon or rapportere slik misbruk til deg.
 • Kommunisere med deg og barna dine for å levere disse tjenestene.
 • Sende markedsføringsinformasjon, med din tillatelse, i henhold til gjeldende lovgivning.

Avhengig av hvor du bor og hvordan du konfigurerer innstillingene dine, kan vi også bruke opplysningene dine til følgende:

 • Gi deg muligheten til å gå gjennom bestemte opplysninger om dine barns samtaler via SMS/MMS.
 • Tillate eller blokkere SMS-/MMS-samtaler med bestemte venner.
 • Spore den geografiske posisjonen til barnas mobilenheter.

Bortsett fra det som skal rapporteres til deg, barnas foresatte, bruker vi ikke barnas opplysninger til å identifisere dem eller overvåke surfevanene deres. Vi overvåker heller ikke surfevanene dine. Vi vil aldri selge, leie ut eller på annen måte formidle dine personopplysninger eller barnas personlige identifiserbare informasjon til eventuelle tredjeparter for markedsføringsformål.


Hvordan vi deler opplysningene dine
Vi er en global organisasjon, og vi vil eventuelt lagre og behandle opplysningene dine i andre land, inkludert i land som har mindre omfattende personvernlover enn i landet ditt (inkludert EU). Vi bruker eksterne partnere til å levere disse tjenestene på vårt vegne. De kan brukes til å sende produkter, gi teknisk støtte eller ta seg av ordrebehandlingen. Vi krever at disse leverandørene oppbevarer kundenes personlig informasjon på en sikker måte. Vi krever også at disse leverandørene kun bruker personopplysningene på vårt vegne.


Merk! I enkelte tilfeller kan Symantec være nødt til å offentliggjøre dine personlige opplysninger til offentlige tjenestepersoner, eller på annen måte i henhold til eventuelle lovmessige forpliktelser.


Hvordan vi beskytter opplysningene dine
Vi har etablert hensiktsmessige administrative, tekniske, fysiske og prosedyremessige sikkerhetstiltak, i samsvar med internasjonal praksis for informasjonssikkerhet, inkludert kryptering av informasjon, for å kunne beskytte dine personopplysninger.


Overvåking av tekstmeldinger og Posisjonsovervåking
Tjenesten Overvåking av tekstmeldinger samler inn telefonnumrene til venner som utveksler meldinger med barna som overvåkes, og registrerer innholdet i disse SMS-meldingene. Når det gjelder MMS-meldinger, vil tjenesten logge hendelsen, men ikke registrere mulitimedieinnholdet. Overvåking av tekstmeldinger registrerer også en hendelseslogg over blokkerte SMS-/MMS-meldinger. Norton Family kan ikke blokkere, overvåke eller registrere meldinger som sendes via tredjepartsprogrammer.


Funksjonen Posisjonsovervåking finner barnas mobilenheter ved hjelp av GPS (Global Positioning System). Vi vil kun finne barnas mobilenheter og vise enhetenes GPS-posisjon på et kart dersom foreldrene har bedt om det i Norton Family. Vi vil ikke lagre hendelsen eller en logg over enhetens posisjoner.


Som standard er Overvåking av tekstmeldinger og Posisjonsovervåking slått av. Foreldre må slå på Overvåking av tekstmeldinger og Posisjonsovervåking separat. Merk: Overvåking av SMS- og MMS-utveksling og/eller posisjonsovervåking og bruk av enhver logg over slik overvåking kan være begrenset av den lokale lovgivningen. Vi anbefaler at du undersøker dette nærmere hos de lokale myndighetene før du aktiverer denne funksjonen.


Infokapsler
Som de fleste nettsidene bruker vi informasjonskapsler ("cookies"). En informasjonskapsel er en unik tekstfil som en nettside kan sende til nettleseren din. Informasjonskapsler gjør det mulig for en nettside å skreddersy informasjon som presenteres for deg basert på nettleserpreferanser og -aktiviteter.


Vi bruker en øktinformasjonskapsel til å identifisere et enkelt besøk du gjør på vårt webområde. Uten dette vil du bli bedt om å angi brukernavn og passord på hver side. Øktinformasjonskapslene utløper etter kort tid, eller når du lukker nettleseren. Hvis innstillingene for nettleseren ikke tillater bruk av informasjonskapsler, vil du ikke kunne bruke nettsiden vår.


Vi kan også bruke informasjonskapsler til å spore dine besøk på webområdet vårt. Vi kan samle informasjon, inkludert din IP-adresse, på en måte som kan identifisere deg personlig. Denne informasjonen vil imidlertid kun brukes til analyseformål. Hvis vi henter inn IP-adressen din, vil den kun oppbevares i en begrenset tidsperiode for analyseformål. Deretter gjøres den anonym og forkastes.


Ved hjelp av sporingsmetodene som er nevnt ovenfor, kan vi spore domenenavn, IP-adresser og nettlesertyper for personer som besøker nettsiden vår. Vi bruker denne informasjonen til å spore samlede trafikkmønstre gjennom hele webområdet vårt. Slik informasjon er ikke knyttet til personopplysninger.


Tredjeparts webområder
Når du bruker Norton Family, kan du eller barna dine gå inn på webområder som har sine egne personvernpolicyer om innhenting og bruk av personopplysninger. Vi er ikke ansvarlig for personvernet til disse tredjepartene.


Anbefal til venner
Hvis du velger å bruke vår referansetjeneste til å fortelle en venn om Norton Family, vil vi be deg om å oppgi vennens navn og e-postadresse, slik at vi kan sende en referansemelding via e-post til denne vennen. Vi lagrer ikke vennens navn og adresse etter at e-postmeldingen er sendt.


Kommunikasjonspreferanser
Vi tilbyr flere alternativer for å velge om du vil motta annen type kommunikasjon fra oss. Vi gir deg disse valgene på det tidspunktene du gir oss dine data. Hvis du er på webområdet til en Norton Family-tjeneste som krever at du angir personopplysninger, men ikke tilbyr kommunikasjonsvalg, eller hvis du vil endre innstillingene for opplysningene du har angitt, kan du bruke en av kommunikasjonsmetodene på listen nedenfor.


Få tilgang til, oppdatere eller korrigere opplysningene dine
Gjeldende lovgivning i landet ditt kan gi deg rettigheten til å kontakte oss for å oppdatere, korrigere og be om fjerning av feilaktige personopplysninger som vi har lagret om deg eller barna dine.


Du kan når som helst se gjennom personopplysningene du har angitt, og endre opplysningene eller innstillingene for Norton Family-kontoen ved å logge på kontoen på webområdet for Norton Family og deretter redigere opplysningene på din eller barnas profilside.


Hvis du lukker Norton Family-kontoen, vil vi fjerne ditt navn og alle andre personlige opplysninger fra databasen vår. Vi kan om nødvendig beholde visse data som du har angitt, for å forhindre svindel eller fremtidig misbruk, eller for legitime forretningsformål, for eksempel for analyse av oppsamlede, ikke-personlige data, gjenoppretting av konto, eller dersom loven tilsier det.


Kontakt oss
Du kan se og oppdatere det meste av informasjonen din via din www.norton.com/account. I visse situasjoner kan du be om at vi fjerner unøyaktig eller feilaktig informasjon vi har lagret om deg. Vi vil svare på forespørsler om å få tilgang til eller slette informasjon innen 30 dager.


Skriv til oss:      Symantec Corporation - Privacy Program Office

                        350 Ellis Street

                        P.O. Box 7011

                        Mountain View, CA 94043

                        U.S.A.

Ring oss:            1-650-527-8000

Send oss en e-post:          NortonFamilyPrivacy@symantec.com eller

                        privacy@symantec.com


Hvis du er i EØS:

Skriv til oss:      Symantec Limited-Care of the UK and Ireland Legal Team

                        350 Brook Drive

                        Green Park, Reading, Berkshire, England, RG2 6UH


Endringer i denne erklæringen
Vi forbeholder oss retten til å endre denne erklæringen. Hvis det skjer, vil vi publisere en notis på dette webområdet før endringen trer i kraft. Hvis endringen involverer et formål som gjelder bruk av dine personopplysninger, som ikke er i samsvar med denne erklæringen, og der det kreves av gjeldende lovgivning, vil vi enten varsle deg eller gi deg muligheten vil å avstå fra slik bruk.