Privacybeleid van Norton Family
Met ingang van 14 juli 2014


Wij nemen uw privacy heel serieus. Dit document biedt uitleg over de informatie die wij van u en uw gezin verzamelen en wat we met die informatie doen in verband met uw gebruik van de Norton Family of Norton Family Premier-services (“Norton Family”).


Dit document bevat de volgende secties:

Veelgestelde vragen

Privacybeleid van Norton Family

Veelgestelde vragen

Wie is Symantec en waar bevindt het zich?
Symantec Corporation is gevestigd in de Verenigde Staten. We verzamelen en bewaren uw persoonlijke gegevens in de Verenigde Staten.


Wat weet Symantec over mij?
Wanneer ouders zich aanmelden voor Norton Family, vragen we om hun naam, e-mailadres en wachtwoord om hun account te beschermen.


Wanneer ouders Norton Family instellen en/of aanpassen, vragen we hen om bepaalde gegevens van hun kinderen, zoals naam, geslacht, leeftijd. We vragen ook naar wat optionele informatie, zoals de laatste zes cijfers van het burgerservicenummer, het e-mailadres, het telefoonnummer en de naam van de school. We vragen ouders om de bovenstaande informatie te verstrekken om hen te helpen hun kinderen online te beschermen en om te voorkomen dat het kind bepaalde informatie met anderen deelt.


Op basis van de instellingen die de ouders kiezen, verzamelt Norton Family informatie over wat hun kinderen online doen, zoals:

 • websites die kinderen (proberen te) bezoeken;
 • trefwoorden waarop kinderen online zoeken;
 • toepassingen die ze downloaden op hun mobiel apparaten
 • de tijd die ze doorbrengen op sociale netwerken en op de computer en/of online in het algemeen.

Hoe werken Toezicht op berichten en Toezicht op locatie?
Afhankelijk van de regio waarin u zich bevindt, kunnen we de service Toezicht op berichten bieden, waarmee tekst- (“sms”) en multimediaberichten (“mms”) van en naar de mobiele telefoon van het kind worden geblokkeerd of gecontroleerd, evenals de service Toezicht op locatie. Toezicht op berichten en Toezicht op locatie zijn standaard uitgeschakeld. De Norton Family-ouder moet Toezicht op berichten en/of Toezicht op locatie afzonderlijk inschakelen.


Voorafgaand aan de controle van de sms- of mms-berichten die u verzendt en/of ontvangt, sturen we een sms-bericht naar uw mobiele telefoon om u te laten weten dat de inhoud van door u uitgewisselde sms-berichten geregistreerd en gecontroleerd gaan worden. Als u na ontvangst van dit sms-bericht doorgaat met het uitwisselen van sms-berichten, wordt u geacht te hebben ingestemd met de registratie en controle van berichtuitwisseling voor de hierin beschreven doeleinden. Dit sms-bericht wordt een keer per maand verzonden, telkens wanneer er een nieuw gesprek start.


Als een ouder ervoor kiest alle sms- of mms-berichten of berichten met een bepaalde vriend te blokkeren, melden we dit aan het kind en sturen we een sms-bericht aan de vriend om aan te geven dat berichtuitwisseling geblokkeerd is en het bericht niet kan worden bezorgd. Wij registreren niet de tekst van multimedia in geblokkeerde conversaties, maar wij registreren gebeurtenissen, zoals de naam en het telefoonnummer van de betreffende personen.


Als Norton Family-ouders ervoor hebben gekozen om Toezicht op locatie te activeren, tracken we het mobiele apparaat van het kind met behulp van GPS (Global Positioning System). Als Toezicht op locatie is ingeschakeld, wordt het kind hiervan op de hoogte gesteld via de huisregels, te vinden in de mobiele app van Norton Family die op het mobiele apparaat van het kind is geïnstalleerd.


Wat doet Symantec met mijn gegevens?
 • We gebruiken de informatie van ouders om een Norton-account voor ze in te stellen, om met ze te communiceren en om ze productinformatie te geven voor zover de ouders daar toestemming voor hebben gegeven.
 • We verwerken de informatie over de online activiteiten van de kinderen in een rapport aan hun ouders, dat ze kunnen gebruiken om te zorgen dat de kinderen de huisregels naleven. We raden ouders aan de huisregels regelmatig bij te werken. Klik op het Norton Family-pictogram onder op het scherm van uw apparaat voor meer informatie over de huisregels.
 • We gebruiken mobiele telefoonnummers om sms- en mms-berichten te controleren (“Toezicht op berichten“).
 • We verzamelen informatie die wordt verzameld via de service Toezicht op berichten aan ouders zodat ze de gesprekken kunnen nalezen en gesprekken met bepaalde vrienden kunnen toestaan of blokkeren.
 • We gebruiken informatie die ouders over hun kinderen hebben verschaft om te voorkomen dat deze informatie wordt verzonden naar of gedeeld met anderen.
 • We gebruiken GPS op het mobiele apparaat van het kind om locatiegegevens aan hun ouders te verschaffen via de service Toezicht op locatie. Locatiegegevens worden alleen opgehaald als de ouder deze gegevens opvraagt. De locatiegeschiedenis wordt niet bewaard.

Moet ik mijn gegevens aan Symantec verschaffen?
Als u ons niet de benodigde informatie geeft om een Norton-account op te zetten, kunt u Norton Family niet activeren. De gegevens waarom tijdens installatie van Norton Family wordt gevraagd, zijn niet verplicht, maar we kunnen alleen de gegevens beschermen die u aan ons verstrekt. Als Norton Family of bepaalde functies niet geïnstalleerd, ingeschakeld en/of actief is/zijn op het mobiele apparaat van het kind, hebben wij het mobiele nummer van het kind niet en kunnen wij geen mobiele services leveren, zoals web-, bericht- of app-controle en/of toezicht op locatie.


Wat doe ik als ik mijn gegevens wil oproepen?
Veel van uw gegevens kunt u bekijken en bijwerken via www.norton.com/account. Onder bepaalde omstandigheden kunt u verzoeken om onnauwkeurige of onjuiste gegevens die wij over u hebben, te laten verwijderen. We reageren binnen 30 dagen op verzoeken tot het oproepen of verwijderen van uw gegevens.


Schrijf naar us:      Symantec Corporation - Privacy Program Office

                        350 Ellis Street

                        P.O. Box 7011

                        Mountain View, CA 94043

                        U.S.A.

Bel us:            1-650-527-8000

E-mail us:          NortonFamilyPrivacy@symantec.com of

                        privacy@symantec.com


Als u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt:

Schrijf naar us:      Symantec Limited-c/o UK and Ireland Legal Team

                        350 Brook Drive

                        Green Park, Reading, Berkshire, England, RG2 6UH


Norton Family-privacybeleid

Bereik
Dit Privacybeleid is van toepassing op deze website, de bijbehorende Norton Family-clientsoftware, die u op uw computers of mobiele apparaten moet installeren om van deze service gebruik te kunnen maken, evenals uw gebruik van de Norton Family of Norton Family Premier Services (“Norton Family”). Klik hier voor de volledige Privacyverklaring die van toepassing is op andere websites van Symantec.


Informatie die we over u verzamelen
Wanneer u Norton Family wilt gebruiken, moet u eerst een Norton-account maken op deze website. Daarvoor moet u uw naam en e-mailadres opgeven en een wachtwoord kiezen waarmee u uw account beveiligt.


Informatie die we over uw kinderen verzamelen
Norton Family moet informatie over de online activiteiten van uw kind verzamelen en analyseren om te kunnen functioneren. De informatie die we over uw kinderen verzamelen valt in twee categorieën uiteen.


Profielinformatie. Wanneer de services voor ieder kind voor het eerst worden ingesteld, vragen we u per kind om de volgende informatie: naam en geboortejaar. Het geboortejaar wordt gebruikt om het product automatisch te configureren op basis van de leeftijd van uw kind. We vragen u bovendien de volgende informatie te verstrekken (dit is niet verplicht): de laatste zes (6) cijfers van hun burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer, e-mailadres en schoolnaam. We hebben deze informatie alleen nodig als u wilt dat wij voorkomen dat deze wordt gedeeld of verkeerd wordt gebruikt door uw kinderen en dat we dergelijke incidenten en dergelijk verkeerd gebruik aan u melden. Als u de Norton Family-service Toezicht op berichten activeert, activeert en Norton Family installeert op het mobiele apparaat van uw kind, geeft u ons daarmee het mobiele nummer van uw kind. U wordt ook gevraagd een gebruikersnaam voor elk kind te maken. Wij hebben deze informatie nodig om de uitwisseling van sms- en mms-berichten van en naar hun mobiele telefoons te controleren, om informatie over de locatie van het mobiele apparaat van het kind te bieden en de noodzakelijke meldingen te verstrekken.


Activiteitinformatie. Nadat uw kind in de service is ingevoerd, zal de Norton Family-clientsoftware (die op uw computers thuis en het Android-apparaat van het kind wordt uitgevoerd) informatie verzamelen over de online en mobiele activiteiten van uw kind. Uw kind worden altijd op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van de Norton Family-clientsoftware, en de huisregels maken altijd duidelijk welke informatie over hen verzameld wordt.


Deze informatie omvat:

 • de websites die uw kind bezoekt en door ons geblokkeerde websites die ze proberen te bezoeken;
 • de trefwoorden waarop uw kind online zoekt;
 • de activiteiten die uw kind uitvoeren op sociale netwerken;
 • de tijd die uw kind online en op de computer doorbrengt;
 • de video’s die uw kind op YouTube.com kijkt als u Videocontrole heeft geactiveerd;
 • de toepassingen die uw kind op zijn/haar apparaat installeert en verwijdert, als u Toepassingscontrole heeft geactiveerd.

Als Norton Family-ouders Toezicht op berichten en/of Toezicht op locatie activeren, verzamelen we ook:

 • het mobiele nummer van het kind en de mobiele nummers van vrienden met wie hij/zij sms- en mms-berichten uitwisselt;
 • de inhoud van het gehele sms-gesprek (bij mms-berichten wordt de uitgewisselde multimedia-inhoud niet vastgelegd, alleen dat er een mms-uitwisseling heeft plaatsgevonden);
 • de naam van het adresboek waarin het mobiele nummer staat, indien beschikbaar;
 • de datum-/tijdstempel van het gesprek;
 • een gebeurtenislogboek van geblokkeerde sms-/mms-berichten; en/of
 • de locatie van het apparaat van het kind.

Wij verzamelen ook informatie over een geslaagde of mislukte installatie van de Norton Family-clientsoftware op uw computer. Deze informatie gebruiken we om het aantal geslaagde productinstallaties te evalueren en te verhogen. Deze informatie wordt niet aan persoonlijke identificatiegegevens gekoppeld.


Hoe we uw informatie gebruiken
Met behulp van uw informatie kunnen we:

 • u helpen toezicht te houden op de online en mobiele activiteiten van uw kind;
 • u en uw kind identificeren bij onze service;
 • u helpen de regels te handhaven die u voor hun online en mobiele activiteiten heeft gesteld;
 • misbruik van hun persoonlijk identificeerbare gegevens op te sporen en u daarvan op de hoogte te stellen;
 • met u en uw kind communiceren om de service te leveren; en
 • u promotionele informatie sturen, als u daarvoor toestemming heeft gegeven, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Afhankelijk van waar u woont en welke instellingen u kiest, kunnen we met behulp van uw informatie ook:

 • u de mogelijkheid bieden om bepaalde informatie over de sms-/mms-gesprekken van uw kind te controleren;
 • sms-/mms-gesprekken met bepaalde vrienden toestaan of blokkeren; en
 • de locatie van het mobiele apparaat van het kind volgen.

Behalve met het doel om u, als ouders/verzorgers, verslag te kunnen uitbrengen, zullen wij de gegevens van uw kind niet gebruiken voor identificatie of controle van de websites die uw kind bezoekt. Ook de websites die u bezoekt, worden niet gecontroleerd. Wij zullen persoonlijke gegevens van u of uw kind nooit verkopen, verhuren of op een andere manier aanbieden aan derden voor commerciële doeleinden.


Hoe we uw informatie delen
We zijn een multinational en het is mogelijk dat wij uw gegevens opslaan en verwerken in andere landen, waaronder landen die minder strikte wetten op gegevensbescherming hanteren dan uw thuisland (inclusief de Europese Unie). We maken gebruik van andere bedrijven die namens ons services aanbieden. Zij kunnen bijvoorbeeld namens ons producten verzenden, technische ondersteuning leveren of bestellingen verwerken. Wij eisen van deze bedrijven dat zij de persoonlijke gegevens van klanten veilig en vertrouwelijk behandelen. Ook mogen deze contractanten persoonlijke gegevens alleen namens ons gebruiken.


Wij willen u erop wijzen dat Symantec in bepaalde omstandigheden uw persoonlijke gegevens aan overheidsfunctionarissen moet doorgeven, of anderszins moet openbaren op basis van onze wettelijke verplichting.


Hoe we uw informatie beschermen
We hanteren de correcte administratieve, technische en procedurele veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met internationale gegevensbeveiliging, zoals versleuteling van uw gegevens tijdens overdracht, om zo uw persoonlijke gegevens te beschermen.


Toezicht op berichten en Toezicht op locatie
De service Toezicht op berichten verzamelt de telefoonnummers van vrienden die berichten uitwisselen met het kind dat wordt gecontroleerd, en registreert de inhoud van uitgewisselde sms-berichten. Bij mms-berichten registreert de service wel de uitwisseling, maar niet de multimedia-inhoud. De service Toezicht op berichten maakt ook een gebeurtenislogboek van geblokkeerde sms-/mms-berichten. Norton Family kan geen berichten blokkeren, controleren of vastleggen die via toepassingen van derden worden verzonden.


De functie Toezicht op locatie vindt het mobiele apparaat van het kind met behulp van GPS (Global Positioning System). De GPS-locatie van het mobiele apparaat van een kind wordt alleen opgezocht en op een kaart weergegeven op verzoek van de Norton Family-ouder. We zullen de gegevens hiervan niet opslaan en geen geschiedenis van de apparaatlocatie bewaren.


Toezicht op berichten en Toezicht op locatie zijn standaard uitgeschakeld. Ouders moeten Toezicht op berichten en Toezicht op locatie afzonderlijk inschakelen. Houd er rekening mee dat het controleren van sms- en mms-berichten en/of locaties en de registratie van dergelijke controle onderworpen kan zijn aan lokale wetgeving die op u van toepassing is. Wij raden u aan bij uw plaatselijke autoriteiten te informeren voordat u deze functie activeert.


Cookies
Net zoals de meeste websites gebruiken wij cookies. Een cookie is een uniek tekstbestand dat door een website naar uw browser kan worden gestuurd. Cookies bieden websites de mogelijkheid om u aangepaste informatie aan te bieden, op basis van uw surfgedrag en internetactiviteiten.


Wij gebruiken sessiecookies zodat we u tijdens een bezoek aan onze site kunnen herkennen. Zo hoeft u niet op elke pagina opnieuw uw aanmeldingsnaam en wachtwoord in te voeren. Een sessiecookie verloopt na korte tijd of wanneer u uw webbrowser afsluit. Wanneer uw browserinstellingen geen cookies toestaan, kunt u onze website niet bezoeken.


We kunnen ook cookies gebruiken om uw bezoek aan onze website bij te houden. Wij kunnen informatie verzamelen, inclusief uw IP-adres, in een vorm die als persoonlijk identificeerbaar is. Deze informatie wordt echter alleen gebruikt voor analyse. Als uw IP-adres wordt opgehaald, wordt het alleen voor de analyseperiode bewaard en vervolgens anoniem gemaakt en verwijderd.


Wij kunnen met de bovenstaande trackingmethoden domeinnamen, IP-adressen en browsertypen bijhouden van de bezoekers van onze website. Wij gebruiken deze informatie om verkeerspatronen op onze gehele website te verzamelen. Dergelijke informatie wordt niet in verband gebracht met persoonlijke gegevens.


Websites van derden
Tijdens het gebruik van Norton Family kan het voorkomen dat u of uw kind op een website komt die een eigen privacybeleid hanteert met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze derde partijen.


Vertel het een vriend of vriendin
Wanneer u onze aanbevelingsservice wilt gebruiken om een vriend of vriendin over Norton Family te vertellen, vragen wij u de naam en het e-mailadres van deze persoon op te geven. Wij sturen uw vriend of vriendin vervolgens een e-mail met informatie over deze service. Na het verzenden van deze e-mail wordt de naam en het e-mailadres van deze vriend of vriendin niet bewaard.


Communicatievoorkeuren
We bieden u de keuze uit verschillende manieren waarop u kunt aangeven of u extra informatie van ons wilt ontvangen. Wij kunnen u deze keuzes aanbieden op het moment dat u ons uw gegevens aanbiedt. Als u zich op een webpagina van Norton Family bevindt waarop u persoonlijke gegevens moet invullen maar geen communicatiekeuzes krijgt aangeboden, of als u eerder opgegeven informatievoorkeuren wilt wijzigen, kunt u op een van de onderstaande manieren contact met ons opnemen.


Uw informatie oproepen, bijwerken of corrigeren
De toepasselijke wetgeving van uw land kan u het recht geven contact met ons op te nemen om onjuiste persoonlijke informatie die wij over u of uw kind hebben, bij te werken of te corrigeren, of verwijdering hiervan aan te vragen.


U kunt de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt bekijken en desgewenst wijzigen, of de instellingen van uw Norton Family-account veranderen. Hiervoor kunt u zich op elk moment aanmelden bij uw account op de Norton Family-website, waar u de gegevens van uw profielpagina of die van uw kinderen kunt wijzigen.


Wanneer u uw Norton Family-account beëindigt, zullen wij uw naam en andere persoonlijk identificeerbare gegevens uit onze database verwijderen. Het is mogelijk dat wij bepaalde gegevens die u verstrekt hebt, bewaren als daarmee in de toekomst misbruik of fraude voorkomen kan worden of voor legitieme zakelijke doeleinden, zoals de analyse van samengestelde, niet-persoonlijk identificeerbare gegevens, accountherstel of op basis van wettelijke verplichting.


Contact opnemen
Veel van uw gegevens kunt u bekijken en bijwerken via www.norton.com/account. Onder bepaalde omstandigheden kunt u verzoeken om onnauwkeurige of onjuiste gegevens die wij over u hebben, te laten verwijderen. We reageren binnen 30 dagen op verzoeken tot het oproepen of verwijderen van uw gegevens.


Schrijf naar us:      Symantec Corporation - Privacy Program Office

                        350 Ellis Street

                        P.O. Box 7011

                        Mountain View, CA 94043

                        U.S.A.

Bel us:            1-650-527-8000

E-mail us:          NortonFamilyPrivacy@symantec.com of

                        privacy@symantec.com


Als u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt:

Schrijf naar us:      Symantec Limited-c/o UK and Ireland Legal Team

                        350 Brook Drive

                        Green Park, Reading, Berkshire, England, RG2 6UH


Wijzigingen in dit beleid
We behouden ons het recht voor dit beleid te herzien of aan te passen. Als dit gebeurt, zullen we een duidelijke kennisgeving op deze website plaatsen voordat de wijziging van kracht wordt. Indien de wijziging betekent dat er nieuw doel voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens ontstaat, die in strijd is met dit beleid, en voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen of u de mogelijkheid bieden om dergelijke gebruik te weigeren.