Norton Family Erklæring om Beskyttelse af personlige oplysninger
Gælder fra den 14. juli 2014


Vi tager din fortrolighed meget alvorligt. Dette dokument er lavet til at hjælpe dig med at forstå, hvilke oplysninger vi indsamler om dig og din familie, og hvad vi bruger disse oplysninger til i forbindelse med din brug af Norton Family eller Norton Family Premier-tjenesterne (“Norton Family”).


Dette dokument indeholder følgende afsnit:

Ofte stillede spørgsmål

Norton Family Erklæring om Beskyttelse af personlige oplysninger

Ofte stillede spørgsmål

Hvem er Symantec, og hvor befinder virksomheden sig?
Symantec Corporation er beliggende i USA. Vi indsamler og gemmer dine personlige oplysninger i USA.


Hvad ved Symantec om mig?
Når forældre tilmelder sig Norton Family, beder vi om deres navn og mailadresse samt en adgangskode til at beskytte kontoen.


Når forældre installerer og/eller konfigurerer Norton Family, beder vi om visse oplysninger om deres børn, såsom navn, køn og alder. Vi beder også om valgfrie oplysninger, såsom de sidste seks cifre i personnummeret, mailadressen, telefonnummeret og navnet på børnenes skole. Vi beder forældre om ovenstående oplysninger for at hjælpe dem med at beskytte deres børn på nettet og forhindre, at børnene deler visse oplysninger med andre.


Afhængigt af hvordan forældrene konfigurerer indstillingerne, indsamler Norton Family oplysninger om, hvad deres børn laver på nettet, f.eks.:

 • Hvilke websteder børnene åbner eller forsøger at åbne.
 • Hvilke søgeord børnene bruger på nettet.
 • Hvilke applikationer de henter på deres mobilenhed.
 • Hvor meget tid børnene bruger på sociale netværk og generelt bruger computeren og/eller er på nettet.

Hvordan fungerer opsyn med SMS-beskeder og placeringsopsyn?
Afhængigt af dit område kan vi tilbyde en tjeneste til opsyn med SMS-beskeder, der blokerer eller overvåger tekst- (“SMS”) eller multimedier (“MMS”) der sendes til og fra barnets mobiltelefon, og en tjeneste til placeringsopsyn. Opsyn med SMS-beskeder og placeringsopsyn er som standard deaktiveret. Norton Family-forælderen skal aktivere opsyn med SMS-beskeder og/eller placeringsopsyn separat.


Før du begynder at overvåge SMS- eller MMS-beskeder, som du sender og/eller modtager, sender vi en SMS til din mobiltelefon med en påmindelse om, at vi begynder at registrere og overvåge indholdet i SMS-beskeder, du sender og modtager. Hvis du efter modtagelsen af SMS’en stadig sender og modtager SMS-beskeder, har du ifølge vores vurdering accepteret registreringen og overvågningen af beskeder af hensyn til de tidligere nævnte formål. Vi sender den samme SMS-påmindelse en gang om måneden, hver gang en ny samtale finder sted.


Hvis en forælder vælger at blokere SMS- eller MMS-beskeder eller en besked til en særlig ven, advarer vi barnet og sender en SMS til vennen med en påmindelse om, at beskeder er blokeret, og at beskeden ikke kan sendes. Vi registrerer ikke tekst- eller multimediebaserede samtaler, men vi fører log over begivenhederne, deriblandt parternes navn og telefonnummer.


Hvis Norton Family-forældre har valgt at aktivere placeringsopsyn, finder vi barnets mobilenhed ved hjælp af GPS (Global Positioning System). Barnet underrettes via husreglerne i Norton Family-mobilapplikationen på barnets enhed, hvis placeringsopsyn er aktiveret.


Hvad gør Symantec med mine oplysninger?
 • Vi bruger forældrenes oplysninger til at konfigurere en Norton Account til dem, til at kommunikere med dem, og til at give produktoplysninger i overensstemmelse med hvad forældrene har givet tilladelse til.
 • Vi behandler oplysningerne om børnenes aktiviteter på internettet, så vi kan give forældrene en rapport, som kan bruges til at få børnene til at respektere husreglerne. Forældre opfordres til at opdatere husreglerne. Du kan læse mere om husreglerne ved at klikke på Norton Family-ikonet nederst på din enheds skærm.
 • Vi bruger mobiltelefonnumre til at overvåge SMS- og MMS-beskeder (“Opsyn med SMS-beskeder”).
 • Vi sender oplysninger, der indsamles via Opsyn med SMS-beskeder, til forældre, så de kan gennemse deres barns SMS-samtaler og tillade eller blokere samtaler med visse venner.
 • Vi bruger forældrenes oplysninger om deres børn til at forhindre oplysningerne i at blive sendt ud eller delt med andre.
 • Vi bruger GPS’en på barnets mobilenhed til at sende oplysningerne om placeringen til forældrene ved hjælp af tjenesten placeringsopsyn. Placeringen registreres kun, hvis forælderen anmoder om oplysningerne, og placeringshistorikken gemmes ikke.

Skal jeg give Symantec mine oplysninger?
Hvis du ikke giver os oplysningerne til installationen af en Norton-konto, kan du ikke aktivere Norton Family. Det er ikke obligatorisk at give os de oplysninger, vi beder dig om under installationen af Norton Family, men vi kan kun beskytte de oplysninger, du giver os. Hvis Norton Family eller nogle af funktionerne ikke er installeret, aktiveret og/eller kører på barnets mobiltelefon, har vi ikke barnets mobilnummer, og vi kan ikke tilbyde mobilbaserede tjenester, såsom internetopsyn, opsyn med SMS-beskeder, applikationsovervågning og/eller placeringsopsyn.


Hvad hvis jeg vil have adgang til mine oplysninger?
Du kan se og opdatere de fleste af oplysningerne på din Norton-konto på www.norton.com/account. Under visse omstændigheder kan du muligvis anmode om at få fjernet forkerte oplysninger om dig. Vi besvarer anmodninger om at få adgang til eller slette dine oplysninger inden for 30 dage.


Skriv til os:      Symantec Corporation - Privacy Program Office

                        350 Ellis Street

                        P.O. Box 7011

                        Mountain View, CA 94043

                        U.S.A.

Ring til os på:            1-650-527-8000

Send os en mail:          NortonFamilyPrivacy@symantec.com eller

                        privacy@symantec.com


Hvis du er bosat i EU:

Skriv til os:      Symantec Limited-Care of the UK and Ireland Legal Team

                        350 Brook Drive

                        Green Park, Reading, Berkshire, England, RG2 6UH


Beskyttelse af personlige oplysninger i Norton Family

Omfang
Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for dette websted, den relaterede Norton Family-klientsoftware, som skal være installeret på dine computere eller mobilenheder, før tjenesten kan benyttes, samt din brug af Norton Family eller Norton Family Premier-tjenester (“Norton Family”). Hvis du vil se den komplette erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på nettet, der gælder for Symantecs øvrige websteder, kan du klikke her


Oplysninger vi indsamler om dig
Du skal oprette en Norton-konto på denne webside, inden du kan bruge Norton Family. Du skal angive dit navn og mailadresse samt vælge en adgangskode til at beskytte din konto for at oprette en Norton-konto.


Oplysninger vi indsamler om dine børn
For at kunne fungere korrekt skal Norton Family indsamle og analysere oplysninger om dit barns aktiviteter på nettet. Vi indsamler to typer oplysninger om dine børn, alt efter hvordan du konfigurerer dine indstillinger.


Profiloplysninger. I starten af konfigurationen beder vi dig om at angive følgende oplysninger for hvert barn: navn og fødselsår. Vi bruger fødselsåret til at hjælpe os med automatisk at konfigurere produktet, så det passer til dit barns alder. Vi beder dig også om at give følgende valgfrie oplysninger: de sidste seks (6) cifre i deres personnummer, deres telefonnummer, mail og navnet på deres skole. Vi skal kun bruge disse oplysninger, hvis du ønsker at beskytte dem og ønsker, at vi skal give dig besked, hvis de bliver delt eller misbrugt af dine børn. Hvis du aktiverer tjenesten Opsyn med SMS-beskeder i Norton Family og installerer Norton Family på barnets mobilenhed, oplyser du dit barns mobiltelefonnummer. Du vil også blive bedt om at oprette et brugernavn til hvert barn. Vi skal bruge oplysningerne til at overvåge SMS- og MMS-beskeder fra og til barnets mobilenhed, før vi kan oplyse placeringen for barnets mobilenhed og sende de relevante beskeder.


Oplysninger om aktivitet. Når barnet er oprettet i vores tjeneste, indsamler vores Norton Family-klientsoftware (der kører på din hjemmecomputer og på barnets mobilenhed) oplysninger om dit barns aktiviteter på nettet og mobilenheder. Klientsoftwaren til Norton Family fortæller altid dit barn, at den er til stede, og på grund af husreglerne er det altid klart, hvilke oplysninger der indsamles.


Det omfatter bl.a. oplysninger om:

 • Hvilke websteder barnet besøger og dem, vi forhindrer barnet i at besøge.
 • Hvilke søgeord barnet bruger.
 • Dit barns aktivitet på sociale netværkssider.
 • Hvor meget tid dit barn bruger på computeren og på nettet.
 • Hvilke videoklip dit barn ser på YouTube.com, hvis videoovervågning er aktiveret.
 • Hvilke applikationer barnet installerer eller fjerner på sin enhed, hvis du har aktiveret Applikationsovervågning.

Hvis Norton Family-forældre aktiverer Opsyn med SMS-beskeder og/eller placeringsopsyn, registrerer vi også:

 • Mobiltelefonnummeret til barnet, som overvåges, samt mobiltelefonnumre til venner, de sender SMS- og MMS-beskeder til.
 • Indholdet i hele SMS-samtalen (vi registrerer ikke multimedieindholdet i MMS-beskeder, men kun at en MMS-besked er sendt).
 • Navnet på adressebogen, hvis en sådan er knyttet til mobiltelefonnummeret.
 • Samtalens dato-/tidsstempel.
 • En hændelseslog med blokerede SMS-/MMS-beskeder og/eller
 • placeringen for barnets enhed.

Desuden indsamler vi oplysninger om, hvorvidt Norton Family-klientsoftwaren er installeret på din computer. Dette gør vi for at evaluere og forbedre, hvor vellykkede installationerne af vores produkt er. Disse oplysninger vil ikke blive samkørt med nogen form for personlige oplysninger.


Sådan bruger vi dine oplysninger
Vi bruger dine oplysninger til:

 • At hjælpe dig med at overvåge og holde øje med dit barns aktiviteter på nettet og på mobilenheder.
 • At identificere dig og dit barn i vores tjeneste.
 • At hjælpe dig med at håndhæve de regler for dine børns internet- og telefonaktiviteter, som du mener er passende.
 • At hjælpe dig med at opdage misbrug af deres personidentificerende oplysninger og til at give dig besked om dette misbrug.
 • At kommunikere med dig og dit barn for at kunne levere tjenesten samt
 • sende tilbudsoplysninger, hvis du har givet tilladelse til det, hvilket er påkrævet ved lov.

Desuden kan vi alt efter dit lokalområde og dine indstillinger også bruge dine oplysninger til:

 • At give dig mulighed for at gennemse visse oplysninger om dit barns SMS-/MMS-samtaler.
 • At tillade eller blokere SMS-/MMS-samtaler med visse venner og
 • spore placeringen for barnets mobilenhed.

Udover det der rapporteres til dig, dit barns værger, bruger vi ikke oplysningerne til at identificere dit barn eller til at overvåge barnets vaner på nettet. Desuden overvåger vi ikke dine vaner på nettet. Vi vil under ingen omstændigheder sælge, udleje eller på anden måde afsløre dine personlige oplysninger eller dit barns personidentificerende oplysninger til tredjeparter med henblik på markedsføring.


Sådan deler vi dine oplysninger
Vi er en global virksomhed, og vi gemmer og behandler muligvis dine oplysninger i andre lande, deriblandt lande der ikke beskytter data i samme omfang som i det område, hvor du befinder dig (herunder EU). Vi benytter eksterne samarbejdspartnere til at levere vores tjenester. De kan bruges til at sende produkter, give teknisk support eller behandle bestillinger. Det er et krav, at disse samarbejdspartnere beskytter og holder kundernes personlige oplysninger fortrolige. Det er også et krav, at disse samarbejdspartnere kun bruger personlige oplysninger på dine vegne.


Vi gør opmærksom på, at lovkrav i visse tilfælde kan gøre det nødvendigt for Symantec at videregive dine personlige oplysninger til offentlige myndigheder eller tilsvarende.


Sådan beskytter vi dine oplysninger
Vi har truffet de nødvendige administrative, tekniske, fysiske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger, der er i overensstemmelse med internationale retningslinjer for håndtering af oplysninger, deriblandt kryptering af dine oplysninger, når de sendes, så dine personlige oplysninger beskyttes.


Opsyn med SMS-beskeder og placeringsopsyn
Tjenesten Opsyn med SMS-beskeder indsamler telefonnumre til venner, der sender beskeder til barnet, som overvåges, og registrerer indholdet i SMS-beskeder, der sendes og modtages. Tjenesten registrerer, når der sendes MMS-beskeder, men multimedieindholdet registreres ikke. Tjenesten Opsyn med SMS-beskeder opretter også en logfil over blokerede SMS-/MMS-beskeder. Norton Family kan ikke blokere, overvåge eller registrere beskeder, der sendes via tredjepartsapplikationer.


Placeringsopsyn finder barnets mobilenhed ved hjælp af GPS (Global Positioning System). Vi finder kun barnets mobilenhed og viser enhedens GPS-position på et kort, hvis Norton Family-forælderen anmoder om det. Vi vil hverken gemme hændelsen eller beholde en historik over enhedens placering.


Opsyn med SMS-beskeder og placeringsopsyn er som standard deaktiveret. Forældre skal aktivere opsyn med SMS-beskeder og placeringsopsyn separat. Bemærk: Opsyn med SMS- og MMS-beskeder og/eller placering samt brug af historik over dette opsyn kan være begrænsede på grund af den lokale lovgivning. Vi anbefaler, at du spørger dine lokale myndigheder om dette, inden du aktiverer denne funktion.


Cookies
Vi bruger cookies ligesom de fleste websteder. En cookie er en unik tekstfil, som et websted kan sende til din browser. Cookies gør et websted i stand til at skræddersy oplysningerne til dig alt efter dine søgepræferencer og -aktiviteter.


Vi bruger en tjenestebestemt cookie til at identificere, når du har besøgt vores websted. Hvis vi ikke gjorde det, ville hver eneste side bede om dit brugernavn og din adgangskode. Tjenestebestemte cookies udløber efter kort tid, eller når browseren lukkes. Hvis din browser ikke tillader cookies, kan du ikke bruge vores webside.


Vi bruger muligvis også cookies til at overvåge dit besøg på vores websted. Vi indsamler muligvis oplysninger, deriblandt din IP-adresse, i et format, som kan være personidentificerende. Men disse oplysninger bruges kun til analyse. Hvis din IP-adresse indsamles, beholdes den i en begrænset periode med henblik på analyse, hvorefter den gøres anonym og kasseres.


Ved brug af ovennævnte metoder kan vi registrere domænenavne, IP-adresser og browsertyper på dem, der besøger vores side. Vi bruger disse oplysninger til at registrere samlede besøgsmønstre på vores websted. Disse oplysninger vil ikke blive koordineret med nogen form for personidentificerbare oplysninger.


Tredjepartswebsteder
Mens Norton Family bruges, kan du og dit barn åbne websteder, der har deres egne meddelelser om indsamling og brug af personlige oplysninger. Vi kan ikke holdes ansvarlige for tredjeparters behandling af personlige oplysninger.


Send til en ven
Hvis du bruger vores henvisningstjeneste til at fortælle en ven om Norton Family, skal du oplyse vedkommendes navn og mailadresse, således at en henvisningsmail kan sendes til din ven. Vi gemmer ikke din vens navn og mailadresse, når vi har sendt en henvisningsmail.


Kommunikationspræferencer
Du har flere muligheder for at vælge, hvordan du vil modtage yderligere oplysninger fra os. Vi tilbyder dig disse muligheder, når du giver os dine oplysninger. Hvis du er på en webside med Norton Family, der kræver, at du angiver personlige oplysninger, men som ikke tilbyder muligheder for forskellige måder at få oplysninger på, eller hvis du vil ændre din tidligere angivne foretrukne måde at modtage oplysninger på, kan du kontakte os ved hjælp af en af følgende metoder.


Adgang til, opdatering eller rettelse af dine personlige oplysninger
Lovene i dit lokalområde giver dig muligvis ret til at kontakte os for at opdatere, rette og anmode om fjernelse af unøjagtige, personlige oplysninger, som vi har om dig og dit barn.


Du kan se de personlige oplysninger, du har givet os, og lave ændringer i oplysningerne eller i indstillingerne på din Norton Family-konto når som helst ved at logge ind på din konto på webstedet for Norton Family og redigere oplysningerne på din og dine børns profilsider.


Hvis du lukker din Norton Family-konto, sletter vi dit navn og alle andre oplysninger, der kan identificere dig som person, fra vores database. Vi kan beholde visse oplysninger, som du har angivet, hvis det er nødvendigt for at forhindre bedrageri eller fremtidigt misbrug, eller hvis det er nødvendigt af regulære forretningsmæssige årsager, f.eks. for at muliggøre analyse af samlede data, som ikke kan identificere enkelte personer, for at gendanne en konto eller for at opfylde et lovkrav.


Kontakt os
Du kan se og opdatere de fleste af oplysningerne på din Norton-konto på www.norton.com/account. Under visse omstændigheder kan du muligvis anmode om at få fjernet forkerte oplysninger om dig. Vi besvarer anmodninger om at få adgang til eller slette dine oplysninger inden for 30 dage.


Skriv til os:      Symantec Corporation - Privacy Program Office

                        350 Ellis Street

                        P.O. Box 7011

                        Mountain View, CA 94043

                        U.S.A.

Ring til os på:            1-650-527-8000

Send os en mail:          NortonFamilyPrivacy@symantec.com eller

                        privacy@symantec.com


Hvis du er bosat i EU:

Skriv til os:      Symantec Limited-Care of the UK and Ireland Legal Team

                        350 Brook Drive

                        Green Park, Reading, Berkshire, England, RG2 6UH


Ændringer i denne meddelelse
Vi forbeholder os retten til at revidere eller redigere denne meddelelse. I så fald viser vi en meddelelse på dette websted, før ændringen træder i kraft. Hvis ændringen medfører introduktionen af et formål til brug af dine personlige oplysninger, som ikke er i overensstemmelse med denne besked, og hvis det er påkrævet ifølge gældende lovgivning, vil vi enten underrette dig eller give dig mulighed for at framelde en sådan anvendelse.