Již máte účet Norton? 

Služby Norton Family Service -- Prohlášení o ochraně osobních údajů

Platné od: 31. 5. 2010

Důsledně dbáme na ochranu vašeho soukromí. Účelem tohoto dokumentu je pomoci vám porozumět tomu, jaké informace o vás a vaší rodině získáváme a co s těmito informacemi děláme.

Stručné oznámení o ochraně soukromí

Kdo jsme a kde sídlíme

Společnost Symantec Corporation má sídlo v USA. Vaše informace shromažďujeme a ukládáme v USA. Tyto informace jsou vždy šifrované.

Co o vás víme

Když se rodiče přihlásí ke službě Norton Family, požádáme o jejich jméno, e-mailovou adresu a heslo pro ochranu účtu.


Když rodiče nastavují službu Norton Family, požádáme je o některé informace o jejich dětech, jako je jméno, pohlaví a věk. Žádáme rovněž o některé nepovinné informace, jako je posledních šest číslic čísla sociálního pojištění či podobného identifikačního čísla, e-mailová adresa, telefonní číslo a název školy. Pokud rodiče, kteří využívají službu Norton Family Premier, aktivují službu Monitorování zpráv, shromažďujeme rovněž čísla mobilních telefonů jejich dětí a čísla mobilních telefonů kamarádů, s nimiž si děti posílají textové (SMS) a multimediální (MMS) zprávy.


Když je aplikace Norton Family spuštěna, řídí se pokyny rodičů a shromažďuje informace o tom, co jejich děti dělají, jsou-li připojeny k internetu, například jaké stránky navštěvují či chtějí navštívit, jaké výrazy vyhledávají, které aplikace stahují do svých telefonů se systémem Android, jaké přezdívky děti a jejich kamarádi při chatu online používají, kolik času tráví chatováním online a také text online konverzací a pokud to rodiče vyžadují, dobu strávenou na sociálních sítích a dobu používání počítače a internetu obecně. Pokud se rodiče rozhodnou sledovat textové zprávy pomocí služby Monitorování zpráv, pošleme dítěti a druhému účastníkovi konverzace textovou zprávu, která je upozorňuje, že jejich konverzace prostřednictvím SMS zpráv je zaznamenávána a sledována a že pokračováním v konverzaci každá strana se záznamem a sledováním souhlasí. Pokud dítě a druhý účastník konverzace souhlasí se záznamem a sledováním konverzace pomocí SMS zpráv, zaznamenáme celou konverzaci, číslo mobilního telefonu druhého účastníka konverzace, jméno v adresáři přiřazené k číslu mobilního telefonu (pokud je k dispozici) a informaci o datu a času konverzace. V případě multimediálních konverzací zaznamenáme číslo mobilního telefonu druhého účastníka konverzace, jméno v adresáři (pokud je k dispozici) a informaci o datu a času jednotlivých odeslaných či přijatých zpráv. Nebudeme zaznamenávat ani zachytávat vyměňovaná multimediální data. Uvedenou textovou zprávu budeme zasílat jednou denně vždy, když dítě a schválený kamarád zahájí novou konverzaci. Pokud se rodič rozhodne blokovat všechny konverzace, nebo konverzace s konkrétním kamarádem, pošleme dítěti a kamarádovi textovou zprávu oznamující, že zprávy jsou blokovány a nelze je doručit. Neprovádíme záznam textového ani multimediálního obsahu blokovaných konverzací, ale zaznamenáme informaci, že k události došlo, včetně jména a telefonního čísla komunikujících stran.

Co děláme s informacemi

Informace rodičů používáme k vytvoření jejich účtu Norton, komunikaci s nimi a poskytování informacích o produktech na základě jejich povolení.


Informace, které nám rodiče sdělí o svých dětech, používáme k ochraně těchto informací před odesíláním či sdílením s jinými lidmi. Čísla mobilních telefonů používáme ke sledování zpráv SMS a MMS v rámci služby Monitorování zpráv.


Informace o činnostech dětí online zpracováváme, abychom mohli rodičům podat hlášení, které mohou využít k zajištění dodržování domácích pravidel ze strany dětí. Rodičům doporučujeme, aby domácí pravidla aktualizovali. Chcete-li vědět více o domácích pravidlech, klepněte kdykoli na ikonu psí tlapy ve spodní části obrazovky. Informace shromážděné prostřednictvím služby Monitorování zpráv používáme k tomu, abychom rodičům umožnili kontrolu textové konverzace jejich dětí a následné povolení nebo blokování konverzace s určitými kamarády.

Musíte nám informace poskytovat?

Pokud nám neposkytnete informace nutné k vytvoření účtu Norton, nebudete moci službu Norton Family aktivovat. Informace požadované při nastavení služby Norton Family nejsou povinné, avšak ochránit můžeme pouze ty informace, které nám sdělíte. Pokud v telefonu se systémem Android, který dítě používá, není nainstalována a spuštěna aplikace Norton Family, nezískáme číslo mobilního telefonu dítěte a nemůžeme poskytovat služby zaměřené na mobilní telefony, jako je sledování webu, zpráv nebo aplikací.

Můžete se nás zeptat, co o vás víme

Podle zákonů vaší země máte právo nás kontaktovat a požádat nás, abychom sdělili, co o vás víme, nebo abychom přestali vaše informace využívat. V takovém případě zašlete zprávu na e-mail NortonOnlineFamilyPrivacy@symantec.com nebo privacy@symantec.com, poštou na adresu Symantec Corporation - Privacy Mailbox, 350 Ellis Street, PO Box 7011 Mountain View, CA 94043 U.S.A nebo kontaktujte naši zákaznickou podporu na telefonu +1 650 527 8000.

Norton Family – oznámení o ochraně soukromí

Rozsah

Toto oznámení o ochraně soukromí se vztahuje na službu Norton Family, jež zahrnuje tuto stránku a související klientský software Norton Family, který je nutné do počítačů nainstalovat, aby bylo možné službu využívat.


Oznámení o ochraně soukromí týkající se dalších veřejných webových stránek společnosti Symantec naleznete zde.

Shromažďování informací

Informace o vaší osobě

Chcete-li využívat službu Norton Family, musíte nejdříve vytvořit účet Norton na tomto webu. K vytvoření účtu Norton je nutné zadat jméno, e-mailovou adresu a zvolit heslo, kterým budete svůj účet chránit.

Informace o vašich dětech

K provedení této úlohy musí služba Norton Family získat a analyzovat informace o aktivitách vašich dětí online.


Na základě nastavení získáváme o dětech dva druhy informací.


 • Informace o profilu. Při počátečním nastavení požadujeme u každého dítěte zadání následujících informací: jména a roku narození. Rok narození nám pomáhá automaticky konfigurovat produkt v závislosti na věku dítěte. Volitelně pak požadujeme zadání následujících informací: posledních šesti číslic čísla sociálního pojištění či podobného identifikačního čísla, telefonního čísla, e-mailu a názvu školy. Tyto informace potřebujeme pouze v případě, že si přejete chránit je před sdílením či zneužitím ze strany dětí a být o případech takového sdílení či zneužití informováni. Pokud aktivujete službu Monitorování zpráv a do telefonu se systémem Android, který vaše dítě používá, nainstalujete aplikaci Norton Family for Android, poskytnete nám číslo mobilního telefonu svého dítěte. Tuto informaci potřebujeme ke sledování textových a multimediálních zpráv odesílaných a přijímaných pomocí tohoto mobilního telefonu a k doručování potřebných upozornění.

 • Informace o aktivitě. . Jakmile je vaše dítě zadáno do naší služby, klientský software Norton Family (spuštěný v domácích počítačích a v telefonu se systémem Android, který dítě používá) začne shromažďovat informace o tom, co vaše děti dělají online a jak používají mobilní telefon.

  Jedná se o informace o:

  • Webových stránkách, které vaše děti navštěvují, včetně webových stránek, k nimž mají děti zablokován přístup.
  • Pojmech, které děti používají při online vyhledávání.
  • Činnostech vašich dětí v souvislosti s používáním sociálních sítí.
  • Doba, kterou děti tráví u počítače a na internetu.
  • Videa, která vaše děti shlédly na stránkách YouTube.com, pokud máte předplacenou službu Norton Family Premier a je aktivována služba Monitorování videa.
  • Číslo mobilního telefonu kamaráda a jeho jméno v adresáři (pokud je k dispozici), doba strávená výměnou textových a multimediálních zpráv a pokud si to přejete a máte předplacenou službu Norton Family Premier včetně aktivované služby Monitorování zpráv - také text SMS konverzace.
  • Aplikace, které dítě instaluje nebo odinstaluje na svém telefonu se systémem Android, pokud máte předplacenou službu Norton Family Premier a aktivujete službu Monitorování aplikací.

  Tyto informace budou zašifrovány s využitím nejvyšší úrovně šifrování a odeslány na naše servery v USA. Zde jsou informace v trvale šifrované podobě uloženy a využívány k hlášení souhrnných informací o aktivitách vašich dětí. Klientský software Norton Family dětem vždy oznámí svoji přítomnost a domácí pravidla je přehledně informují o tom, jaké informace jsou o nich získávány.


  Upozorňujeme, že sledování online konverzací (například komunikace pomocí okamžitých zpráv) a používání záznamů takovýchto sledování mohou být omezeny příslušnými místními zákony. Před aktivací této funkce doporučujeme tuto skutečnost ověřit.


  Získané informace podle předcházejícího textu jsou nutné k použití služby Norton Family a k optimalizaci její funkce; mohou být přenášeny společnosti Symantec v USA či jiných zemích, v nichž platí méně účinné zákony na ochranu dat, než je oblast, ve které se nacházíte (včetně Evropské unie).

Informace o instalaci servisního softwaru Norton Family.

Shromažďujeme rovněž informace o tom, zda instalace našeho softwaru do vašeho počítače byla úspěšně dokončena nebo nikoli. Tyto informace budeme využívat k posuzování a zlepšování míry úspěšnosti instalací produktů společnosti Symantec. Tyto informace nebudou uváděny do souvislosti s osobně identifikovatelnými informacemi.

Soubory cookie

Stejně jako většina moderních webových stránek používají i naše stránky soubory cookie. Soubor cookie je jedinečný textový soubor, který může webová stránka odesílat do softwaru vašeho prohlížeče. Soubory cookie umožňují webovým stránkám přizpůsobovat zobrazované informace podle uživatelských nastavení a činností, které při procházení stránek používáte.


K identifikaci konkrétního přihlášení k našemu webu využíváme soubor „session cookie“ – bez něj by bylo při zobrazení každé stránky vyžadováno vaše přihlašovací jméno a heslo. Platnost souborů „session cookie“ vyprší po krátké době nebo po zavření webové prohlížeče. Pokud nastavení vašeho prohlížeče soubory cookie nepovolují, nebudete moci náš web používat.


Soubory cookie můžeme používat také ke sledování průběhu vaší návštěvy našich webových stránek. Můžeme shromažďovat informace, včetně vaší IP adresy, ve formě, která může umožňovat vaši osobní identifikaci. Tyto informace však budou využívány pouze k analytickým účelům a budou omezeny na minimální rozsah nezbytný k provádění analýzy. Obdobně tomu bude v případě, že budou shromážděny informace obsahující vaši IP adresu, které mohou umožnit vaši osobní identifikaci. Tyto informace budou uchovávány pouze po omezenou dobu potřebnou k provedení analýzy a poté budou změněny na anonymní informace a odstraněny.

Návštěvnost webových stránek

Prostřednictvím výše popsaných způsobů sledování můžeme sledovat názvy domén, IP adresy a druhy prohlížečů uživatelů, kteří navštěvují náš web. Tyto informace používáme ke sledování souhrnných schémat provozu pro celý web společnosti Symantec. Tyto informace nemají souvislost s žádnými osobními údaji.

Využívání informací

Norton Family je online služba, která vám pomáhá dohlížet na vaše děti a sledovat jejich aktivity online a používání telefonu. Osobní informace, které se nám rozhodnete poskytnout, slouží k identifikaci vás a vašich dětí naší službou. Osobní informace o vašich dětech rovněž zpracováváme, abychom vám pomohli uplatňovat pravidla pro aktivity dětí online a pro používání telefonu, která považujete za vhodné. Tyto informace rovněž pomáhají odhalit zneužití osobních údajů dětí a tato zneužití vám oznámit.S vámi a s vašimi dětmi budeme komunikovat pomocí e-mailových adres, které nám poskytnete, a prostřednictvím oznámení umísťovaných na našich webových stránkách.


Příležitostně vám rovněž můžeme zasílat propagační informace v souladu s vaším povolením a podle příslušného zákona.


S výjimkou potřeb oznamování vám, osobám za děti zodpovědným, nepoužíváme informace o vašich dětech k jejich identifikaci ani ke sledování jejich zvyklostí při prohlížení webu. Nesledujeme vaše zvyklosti při prohlížení webu.


Během používání služby Norton Family můžete vy nebo vaše děti navštěvovat stránky, které mají vlastní zásady získávání a použití osobních informací. Společnost Symantec není zodpovědná za postupy týkající se soukromí těchto jiných společností.

Sdílení informací

Nikdy ovšem nebudeme prodávat, zapůjčovat nebo jakkoli jinak poskytovat žádným třetím stranám pro marketingové účely informace umožňující osobní identifikaci vašich dětí.


Společnost Symantec si vyhrazuje právo využívat služby externích smluvních dodavatelů. Tyto služby mohou spočívat v zasílání produktů, poskytování technické podpory nebo zpracování objednávek. Vyžadujeme, aby i tito smluvní dodavatelé dodržovali zásady zabezpečení a utajení osobních údajů našich zákazníků. Rovněž vyžadujeme, aby tito smluvní dodavatelé uvedené osobní údaje používali pouze jménem společnosti Symantec.


Musíme vás však upozornit, že v určitých případech může být nezbytné, aby společnost Symantec sdělila vaše osobní údaje správním orgánům nebo jiným úřadům, pokud jí to ukládají její zákonné povinnosti.


Obecné

Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

V případě, že dojde k zásadní změně našich zásad ochrany osobních údajů, bude na naše webové stránky umístěno příslušné zvýrazněné oznámení. Pokud se změna bude týkat používání informací umožňujících vaši osobní identifikaci, bude toto prohlášení obsahovat také pokyny týkající se postupu, prostřednictvím kterého můžete vyslovit svůj nesouhlas s takovým způsobem používání. Budete-li pokračovat v používání služby Norton Family i poté, co vám bylo zasláno oznámení o provedených změnách, nebo po zveřejnění takového oznámení na našich stránkách, dáváte tím svůj souhlas k uplatňování změněných postupů.

Doporučení služby příteli

Rozhodnete-li se doporučit naším prostřednictvím službu Norton Family svému příteli, požádáme vás o sdělení jména a e-mailové adresy tohoto přítele, abychom mu mohli zaslat doporučující e-mailové sdělení. Po odeslání tohoto doporučujícího e-mailového sdělení si společnost Symantec neponechá jméno a adresu vašeho přítele ve své databázi.

Volitelné možnosti komunikace

Společnost Symantec nabízí na výběr různé způsoby, jak můžete přijímat další sdělení z naší strany. Tyto možnosti vám můžeme nabídnout při zadávání vašich informací. Pokud se přihlásíte k webové stránce služby Norton Family, která vyžaduje poskytnutí osobních informací, avšak nenabízí možnost výběru způsobu komunikace, nebo pokud byste chtěli změnit svá osobní nastavení týkající se používání informací, které jste již poskytli, použijte některý z ostatních komunikačních kanálů, jejichž seznam je uveden níže.

Kontaktování společnosti Symantec a aktualizace, opravení nebo odstranění vašich osobních informací nebo osobních informací vašich dětí.

Příslušné zákony vaší země vám poskytují právo kontaktovat nás s žádostí o aktualizaci, opravu či odstranění vašich osobních informací. Kdykoli můžete zobrazit osobní informace, které jste nám poskytli, a případně provést požadované změny těchto informací nebo nastavení účtu u služby Norton Family, přihlásíte-li se ke svému účtu na webu Norton Family a upravíte-li informace na stránce se svým profilem nebo na stránkách s profily svých dětí.


Pokud svůj účet pro přístup ke službě Norton Family zrušíte, odebereme vaše jméno i ostatní informace umožňující vaši osobní identifikaci z naší databáze. Určité vámi poskytnuté údaje si však můžeme ponechat, je-li to nezbytné k zabránění podvodnému jednání či budoucímu zneužití těchto údajů nebo je-li to přípustné pro obchodní účely, jakými jsou například analýzy souhrnných údajů neumožňujících osobní identifikaci či obnovování účtů, případně je-li to požadováno zákonem.


Máte-li nějaké dotazy či připomínky týkající se tohoto oznámení o ochraně soukromí nebo přejete-li si změnit své předvolby komunikace, aktualizovat, zkontrolovat či odstranit osobní informace, které o vás a vašich dětech máme, nebo zrušit svůj souhlas se získáváním, používáním a sdělováním vašich osobních informací či osobních informací vašich dětí, kontaktujte nás pomocí některé z následujících možností:

Norton Family – oznámení o ochraně soukromí pro uživatele mobilních telefonů

Společnost Symantec se službou Norton Family poskytuje službu Monitorování zpráv, která blokuje nebo monitoruje zprávy SMS a MMS doručené na váš mobilní telefon nebo z něj odeslané. Toto upozornění jste obdrželi, protože účastník, patrně rodič nebo zákonný zástupce, zaregistroval službu Norton Family (NOF) a aktivoval službu Monitorování zpráv. V tomto oznámení popisujeme, jaké informace o vás shromažďujeme, jak je využíváme a jak je sdělujeme.


Před zahájením monitorování zpráv SMS a MMS, které odesíláte a přijímáte, zašleme na váš mobilní telefon zprávu SMS s upozorněním, že začínáme zaznamenávat a sledovat obsah vašich zpráv SMS. Pokud po obdržení této zprávy SMS budete pokračovat v komunikaci textovými zprávami, má se za to, že souhlasíte se zaznamenáváním a sledováním zpráv pro účely popsané v tomto oznámení. U přijatých a odeslaných zpráv MMS zaznamenáme příslušnou událost, ale neuložíme multimédia obsažená v této zprávě MMS. Tuto textovou zprávu vám budeme zasílat jednou denně, vždy, když zahájíte novou konverzaci.

Shromažďované informace

Účastník služby Norton Family nám při registraci služby o vás poskytl informace, například číslo vašeho mobilního telefonu a uživatelské jméno, které je vám přiřazeno. Služba Monitorování zpráv shromažďuje telefonní čísla přátel, kteří si vyměňují zprávy s dítětem sledovaným pomocí služby Norton Family, a zaznamenává obsah odeslaných a přijatých zpráv SMS. V případě zpráv MMS služba Monitorování zpráv zaznamená příslušnou událost, ale nikoli samotný multimediální obsah. Služba rovněž uchovává záznamy o blokovaných zprávách SMS a MMS.

Využití informací

Vaše informace používáme, abychom uživateli služby Monitorování zpráv v rámci služby Norton Family umožnili kontrolovat textové konverzace jeho dítěte a blokovat konverzace prostřednictvím SMS nebo MMS s určitými známými.

Sdílení vašich informací

Vaše informace nešíříme, neprodáváme, nepronajímáme ani nerozdáváme žádným třetím stranám, není-li to potřebné k poskytování služby. Účelem naší služby je sdílet informace o vašich zprávách s účastníkem služby Norton Family. Symantec je celosvětová organizace a může vaše informace uchovávat a zpracovávat v jiných zemích, včetně zemí, které mohou mít méně přísné zákony na ochranu osobních údajů než země, v níž se nacházíte.

Zabezpečení vašich informací

Podnikli jsme vhodná administrativní, technická, fyzická a organizační bezpečnostní opatření v souladu s mezinárodními postupy v oblasti zpracování informací, [včetně zašifrování vašich údajů], abychom vaše osobní informace ochránili.

Kontaktujte nás

Máte-li dotazy, kontaktujte nás některým z těchto způsobů:

 • Zákaznická podpora ve vaší zemi nebo regionu – telefonem, e-mailem nebo poštou.
 • Prostřednictvím oddělení ochrany soukromí společnosti Symantec:
  Symantec Corporation - Privacy Program Office
  350 Ellis Street
  PO Box 7011
  Mountain View, CA 94043
  U.S.A
  Telefon: (+1) 650 527 8000.
  E-mail: privacy@symantec.com.