Norton Family Ochrana osobních údajů
Platnost od 14. července 2014


Ochranu vašich osobních údajů bereme velice vážně. V tomto dokumentu naleznete informace o údajích, které o vás a vaší rodině shromažďujeme, a způsobu jejich zpracování v souvislosti s použitím aplikace Norton Family nebo služeb Norton Family Premier (“Norton Family”).


Tento dokument obsahuje následující části:

Časté otázky

Norton Family Ochrana osobních údajů

Časté otázky

Kdo je společnost Symantec a kde sídlí?
Symantec Corporation sídlí ve Spojených státech. Sbíráme a ukládáme vaše osobní informace ve Spojených státech.


Co všechno společnost Symantec o mně ví?
Když se rodiče přihlásí na Norton Family, požádáme o jejich jméno, e-mailovou adresu a heslo, aby se chránil jejich účet.


Když rodiče nastaví a/nebo konfigurují Norton Family, žádáme o určité informace o jejich dětech, jako je například jméno, pohlaví a věk. Požadujeme také nepovinné informace, k nimž může patřit posledních šest číslic z čísla sociálního pojištění nebo čísla národního ID, e-mailovou adresu, telefonní číslo a název školy. Po rodičích požadujeme, aby vyplnili výše uvedené informace a mohli jsme jim tak pomoci chránit jejich děti, když se pohybují na internetu. Také díky tomu můžeme dítěti zabránit, aby sdílelo na síti určité informace s jinými uživateli.


V závislosti na tom, jak rodiče nakonfigurují nastavení, Norton Family shromažďuje informace o tom, co jejich děti dělají online, například:

 • webové stránky, které děti navštíví nebo se pokusí navštívit;
 • vyhledávané výrazy online, které děti zadaly;
 • aplikace, které si stáhly na své mobilní zařízení;
 • čas, který děti strávily na sociálních sítích, a čas obecně, který strávily u počítače; a/nebo online.

Jak funguje sledování textových zpráv a sledování polohy?
V závislosti na oblasti můžeme poskytovat službu dohledu nad textovými zprávami, která blokuje nebo sleduje textové zprávy (“SMS”) a multimediální zprávy (“MMS”) doručené na nebo odeslané z telefonu dítěte, a také můžeme poskytovat službu dohledu nad polohou. Ve výchozím nastavení jsou funkce dohledu nad textovými zprávami a dohledu nad polohou vypnuty. Rodiče Norton Family musí funkce dohledu nad textovými zprávami a/nebo dohledu nad polohou zapnout zvlášť.


Před zahájením monitorování SMS nebo MMS zpráv, které posíláte a/nebo přijímáte, vám na mobilní telefon pošleme SMS, která upozorňuje, že se chystáme zaznamenávat a monitorovat obsah SMS zpráv, které dostanete nebo odešlete. Pokud i po obdržení této SMS budete posílat a dostávat zprávy, bude to považováno za váš souhlas se zaznamenáváním a monitorováním těchto zpráv pro účely popsané v tomto dokumentu. Stejnou SMS s tímto upozorněním vám zašleme každý měsíc, pokaždé, když dojde k nové konverzaci.


Pokud se rodič rozhodne blokovat všechny SMS nebo MMS zprávy nebo zprávy s konkrétním přítelem, upozorníme dítě a pošleme textovou zprávu příteli, že zasílání těchto zpráv je zablokováno a že zpráva nebude doručena. Text ani multimediální obsah blokovaných konverzací nezaznamenáváme, ale evidujeme události, včetně jména a telefonního čísla zúčastněných stran.


Pokud se rodiče Norton Family rozhodnou aktivovat službu sledování polohy, lokalizujeme polohu mobilu dítěte pomocí GPS (globálního polohového systému). Pokud byla funkce sledování polohy aktivována, budeme dítě informovat prostřednictvím domácích pravidel, která jsou k dispozici v mobilní aplikaci Norton Family instalované v mobilu dítěte.


Co společnost Symantec dělá s mými údaji?
 • Informace rodičů používáme k vytvoření jejich účtu Norton, komunikaci s nimi a poskytování informacích o produktech na základě jejich povolení.
 • Zpracováváme informace o aktivitě dítěte na internetu a poskytujeme o tom zprávu jeho rodičům, aby mohli dané údaje využít pro zjištění, zda dítě respektuje domácí pravidla. Vybízíme rodiče, aby domácí pravidla aktualizovali. Chcete-li zjistit o domácích pravidlech více informací, klikněte na ikonu Norton Family na dolním okraji obrazovky vašeho zařízení.
 • Telefonní čísla využíváme ke sledování zpráv SMS a MMS (“dohled nad textovými zprávami”).
 • Informace shromážděné prostřednictvím služby sledování textových zpráv poskytujeme rodičům, aby mohli sledovat konverzaci svého dítěte a aby mohli zablokovat konverzace s určitými přáteli dítěte.
 • Informace, které nám rodiče o svých dětech poskytnou, využíváme k tomu, abychom dětem zabránili rozesílat dané informace nebo je sdílet s jinými lidmi.
 • Využíváme GPS na mobilním zařízení dítěte, abychom prostřednictvím služby sledování polohy poskytli rodičům informaci o tom, kde se dítě právě nachází. Údaje o poloze dítěte se shromažďují pouze když rodiče o tyto údaje výslovně požádají, přičemž se neuchovává žádná historie navštívených míst.

Musím společnosti Symantec poskytnout své údaje?
Pokud nezadáte informace nutné k nastavení účtu Norton, nebude možné aktivovat aplikaci Norton Family. Informace vyžadované během nastavení aplikace Norton Family nejsou povinné, ale dokážeme ochránit pouze údaje, které nám poskytnete. Pokud nejsou aplikace Norton Family nebo některé její funkce nainstalovány, aktivovány a/nebo spuštěny v mobilním telefonu dítěte, nezískáme dané telefonní číslo a nebudeme moci poskytnout mobilní služby, například sledování webu, zpráv, aplikací a/nebo dohled nad polohou.


Co když chci získat ke svým údajům přístup?
Své údaje můžete zobrazit a aktualizovat prostřednictvím adresy www.norton.com/account. Za určitých okolností můžete být požádáni, abyste odstranili nepřesné nebo nesprávné údaje, které o vás máme. Na požadavky na přístup nebo vymazání vašich údajů budeme reagovat do 30 dnů.


Napište nám:      Symantec Corporation - Privacy Program Office (oddělení ochrany osobních údajů)

                        350 Ellis Street

                        P.O. Box 7011

                        Mountain View, CA 94043

                        U.S.A.

Zavolejte nám:            1-650-527-8000

Pošlete nám e-mail:          NortonFamilyPrivacy@symantec.com nebo

                        privacy@symantec.com


Pokud jste v jedné ze zemí evropského hospodářského prostoru, prosím:

napište nám na:      Symantec Limited-Care of the UK and Ireland Legal Team

                        350 Brook Drive

                        Green Park, Reading, Berkshire, England, RG2 6UH


Norton Family – oznámení o ochraně soukromí

Rozsah
Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na tyto webové stránky, související klientský software Norton Family, který je nutné nainstalovat do počítače nebo mobilního zařízení, pokud chcete používat danou službu, a také na použití aplikace Norton Family nebo služeb Norton Family Premier (“Norton Family”). Kompletní prohlášení o ochraně osobních údajů v online verzi naleznete po kliknutí na tento odkaz.


Údaje, které o vás shromažďujeme
Chcete-li využívat službu Norton Family, musíte nejdříve vytvořit účet Norton na tomto webu. K vytvoření účtu Norton je nutné zadat jméno, e-mailovou adresu a zvolit heslo, kterým budete svůj účet chránit.


Údaje, které shromažďujeme o vašich dětech
K provedení této úlohy musí aplikace Norton Family shromažďovat a analyzovat informace o online aktivitách dítěte. V závislosti na konfiguraci nastavení shromažďujeme dva typy informací o dětech.


Informace o profilu. K nastavení služeb platných pro děti potřebujeme, abyste u každého dítěte zadali následující informace: jméno a rok narození. Rok narození pomáhá automaticky konfigurovat produkt na základě věku. Dále můžete také zadat následující informace: posledních šest číslic rodného čísla, telefonní číslo, e-mail a název školy, na které dítě studuje. Tyto informace potřebujeme, pouze pokud chcete, aby je váš potomek s nikým nesdílel a abyste byli informováni o jakémkoli zneužití. Pokud aktivujete službu dohledu na textovými zprávami Norton Family a nainstalujete do mobilního zařízení dítěte aplikaci Norton Family, poskytnete nám telefonní číslo dítěte a budete také požádáni o vytvoření uživatelského jména pro každé dítě. Tyto údaje využijeme ke sledování konverzací pomocí zpráv SMS a MMS, ke shromažďování informací o poloze mobilního zařízení dítěte a k zasílání nutných oznámení.


Informace o aktivitách. Po nastavení informací o dítěti v naší službě bude klientský software Norton Family (spuštěný v domácím počítači nebo zařízení dítěte) shromažďovat informace o online aktivitách dítěte v mobilním zařízení. Klientský software Norton Family bude dítě vždy informovat o svém spuštění a díky domácím pravidlům bude dítě vždy vědět, jaké informace jsou shromažďovány.


Jedná se o informace o:

 • webové stránky, které děti zobrazí, a stránky, ke kterým je zablokován přístup,
 • hledané výrazy, které děti zadávají online.
 • činnost vašeho dítěte na sociálních sítích;
 • doba, kterou vaše dítě strávilo u počítače a na internetu;
 • videa, které vaše dítě sledovalo na YouTube.com, pokud jste aktivovali službu monitorování videí;
 • aplikace, které si vaše dítě nainstalovalo nebo které odinstalovalo ze svého zařízení, pokud jste aktivovali službu monitorování aplikací.

Pokud Norton Family rodiče aktivují službu sledování textových zpráv a/nebo sledování polohy, shromažďujeme také:

 • monitorujeme telefonní číslo mobilu vašeho dítěte a mobilní telefonní čísla jeho přátel, s nimiž si posílá SMS nebo MMS zprávy;
 • obsah celé SMS konverzace (u zpráv MMS nezaznamenáváme ani nemonitorujeme žádný zaslaný multimediální obsah; evidujeme pouze to, že byla zaslána zpráva MMS);
 • jméno z kontaktů spojené s daným telefonním číslem, pokud je takové číslo k dispozici;
 • datum a čas dané konverzace;
 • deník událostí blokovaných zpráv SMS/MMS; a/nebo
 • polohu mobilního zařízení dítěte.

Shromažďujeme také informace o tom, zda instalace klientského softwaru Norton Family na vašem počítači byla úspěšně dokončena, nebo ne. Tyto informace používáme k vyhodnocování a zkvalitňování našich produktů, aby bylo možné je instalovat s větší úspěšností. Tyto informace nebudou spojovány s žádnými osobně identifikovatelnými údaji.


Jak vaše údaje používáme
Údaje o vás používáme:

 • k monitorování a sledování činnosti vašeho dítěte na internetu a na mobilních zařízeních;
 • k identifikaci vás a vašeho dítěte v naší službě;
 • k tomu, abychom vám pomohli prosadit pravidla týkající se činnosti vašich dětí na internetu a používání jejich mobilních zařízení v souladu s tím, jak to považujete za vhodné;
 • k tomu, abychom vám pomohli odhalit nesprávné používání jejich osobních identifikačních údajů a k tomu, abychom vás o takových případech informovali;
 • ke komunikaci s vámi a s vaším dítětem za účelem poskytnutí našich služeb; a
 • k tomu, abychom vám zaslali reklamní informace v souladu s vaším souhlasem a v souladu s platnými právními předpisy.

Navíc v závislosti na tom, kde žijete a jak nakonfigurujete vaše nastavení, můžeme tyto údaje používat také k následujícím účelům:

 • poskytnout vám možnost prohlížet určité informace týkající se konverzace vašeho dítěte v SMS a MMS zprávách;
 • k umožnění nebo zablokování posílání SMS/MMS zpráv určitým přátelům; a
 • k monitorování polohy mobilního zařízení dítěte.

Kromě toho, co je nezbytné vám jakožto zákonným opatrovníkům vašeho dítěte nahlásit, nepoužíváme údaje o vašem dítěti k jeho identifikaci ani ke sledování jeho návyků při pohybu na internetu. Nemonitorujeme ani vaše návyky při prohlížení internetu. Nikdy nebudeme prodávat, pronajímat ani jinak poskytovat vaše osobní údaje ani osobní údaje o vašem dítěti žádné třetí straně za obchodními účely.


Jak vaše údaje sdílíme
Jsme nadnárodní společnost, a proto můžeme ukládat a zpracovávat vaše údaje v jiných zemích, včetně zemí, kde nejsou tak přísné zákony na ochranu osobních údajů jako ve vaší zemi (včetně Evropské unie). Využíváme také externí dodavatele, kteří nám poskytují své služby. Mohou být využíváni k doručování produktů, poskytování odborné pomoci nebo zpracování objednávek. Od těchto dodavatelů vyžadujeme, aby zabezpečili osobní údaje zákazníků a střežili jejich důvěrnost. Vyžadujeme také, aby tito dodavatelé používali osobní údaje pouze v zastoupení společnosti Symantec.


Musíme vás však upozornit, že v určitých případech může být nezbytné, aby společnost Symantec sdělila vaše osobní údaje správním orgánům nebo jiným úřadům, pokud jí to ukládají její zákonné povinnosti.


Jak vaše údaje chráníme
Uplatňujeme přiměřená administrativní, technická, fyzická a procedurální bezpečnostní opatření, která odpovídají osvědčeným mezinárodním postupům, včetně šifrování vašich informací, aby vaše osobní údaje byly chráněny.


Sledování textových zpráv a sledování polohy
Služba sledování textových zpráv shromažďuje telefonní čísla přátel, kteří si s dítětem posílají zprávy, tyto zprávy monitoruje a zaznamenává obsah zaslaných SMS zpráv. U zpráv MMS služba zaznamená pouze danou událost, ale nikoli multimediální obsah. Služba sledování textových zpráv také zaznamenává deník událostí blokovaných SMS/MMS zpráv. Norton Family nemůže blokovat, monitorovat ani zaznamenávat zprávy zaslané prostřednictví aplikace třetí strany.


Funkce sledování polohy lokalizuje polohu mobilního zařízení dítěte pomocí globálního polohového systému (GPS). Polohu mobilního zařízení dítěte zjistíme a zobrazíme pomocí GPS na mapě pouze na vyžádání rodiče v aplikaci Norton Family. Danou událost nebudeme uchovávat ani nevedeme historii poloh zařízení.


Ve výchozím nastavení je funkce sledování textových zpráv a sledování polohy vypnuta. Rodiče musí zvlášť zapnout jak funkci sledování textových zpráv, tak funkci sledování polohy. Vezměte prosím na vědomí, že monitorování SMS a MMS zpráv a/nebo sledování polohy a používání jakýchkoli zpráv o takovém sledování může být zákony ve vaší zemi omezeno. Doporučujeme vám, abyste si na úřadech ve vaší zemi zjistili podrobnosti předtím, než tuto službu aktivujete.


Soubory cookie
Jako většina webových stránek i naše stránka využívá soubory cookie. Soubor cookie je jedinečný textový soubor, který mohou webové stránky odeslat vašemu prohlížeči. Pomocí souborů cookie mohou webové stránky přizpůsobit prezentované informace na základě vašich preferencí procházení stránek a aktivit.


Používáme soubory „cookies“ dané relace, pomocí nichž identifikujeme vaši konkrétní návštěvu našich stránek; bez toho by vás každá stránka musela požádat o zadání přihlašovacího jména a hesla. Platnost cookies dané relace vyprší po krátké době nebo po zavření vašeho webového prohlížeče. Pokud váš internetový prohlížeč soubory cookies nepovoluje, nebudete moci tuto webovou stránku používat.


Soubory cookies můžeme používat také ke sledování vašeho pohybu na našich stránkách. Můžeme shromažďovat informace, včetně vaší adresy IP, a to ve formě, která může umožňovat osobní identifikaci. Tyto informace se však používají pouze pro analytické účely. Pokud je vaše adresa IP zaznamenána, bude uchována po omezenou dobu pro účely analýzy; poté bude anonymizována a zlikvidována.


Prostřednictvím výše popsaných metod sledování můžeme sledovat názvy domén, adresy IP a typy prohlížečů, ze kterých je náš web navštěvován. Tyto informace používáme ke sledování charakteru celkového provozu na celém webu naší společnosti. Tyto informace nejsou spojovány s žádnými osobními údaji.


Webové stránky třetích stran
Při používání Norton Family můžete vy nebo vaše dítě vstoupit na stránky, které mají svá vlastní pravidla ochrany osobních údajů. Neneseme žádnou odpovědnost za pravidla ochrany osobních údajů těchto třetích stran.


Doporučení služby příteli
Pokud se rozhodnete využít naši službu referencí a informovat svého přítele o Norton Family, požádáme vás o jméno vašeho přítele a jeho e-mailovou adresu, abychom mu mohli zaslat referenční materiály e-mailem. Po zaslání referenčního e-mailu nebudeme jméno ani e-mail vašeho přítele uchovávat.


Upřednostňovaný způsob komunikace
Nabízíme mnoho způsobů, z nichž si můžete vybrat, zda chcete od nás dostávat další informace. Tyto možnosti volby vám můžeme nabídnout v okamžiku, kdy nám předáváte své informace. Pokud jste na webové stránce Norton Family, která požaduje zadání osobních údajů, ale nenabízí výběr způsobu komunikace, nebo pokud chcete změnit své preference pro dříve poskytnuté informace, kontaktujte nás prosím jedním z níže uvedených způsobů.


Přístup, aktualizace nebo úprava vašich údajů
Zákony platné ve vaší zemi vás mohou opravňovat k tomu, abyste nás kontaktovali a abyste aktualizovali, upravovali a požadovali odstranění nepřesných osobních informací, které máme o vás nebo o vašem dítěti.


Tyto osobní údaje, které jste nám poskytli, můžete zkontrolovat a provádět v nich potřebné změny, nebo můžete kdykoli změnit nastavení vašeho účtu Norton Family, když se na něj přihlásíte na webových stránkách Norton Family; můžete zde upravit informace na stránce vašeho profilu nebo na stránce s profilem vašeho dítěte.


Pokud svůj účet pro přístup ke službě Norton Family zrušíte, odebereme vaše jméno i ostatní informace umožňující vaši osobní identifikaci z naší databáze. Určité vámi poskytnuté údaje si však můžeme ponechat, je-li to nezbytné k zabránění podvodnému jednání či budoucímu zneužití těchto údajů nebo je-li to přípustné pro obchodní účely, jakými jsou například analýzy souhrnných údajů neumožňujících osobní identifikaci či obnovování účtů, případně je-li to požadováno zákonem.


Kontakt
Své údaje můžete zobrazit a aktualizovat prostřednictvím adresy www.norton.com/account. Za určitých okolností můžete být požádáni, abyste odstranili nepřesné nebo nesprávné údaje, které o vás máme. Na požadavky na přístup nebo vymazání vašich údajů budeme reagovat do 30 dnů.


Napište nám:      Symantec Corporation - Privacy Program Office (oddělení ochrany osobních údajů)

                        350 Ellis Street

                        P.O. Box 7011

                        Mountain View, CA 94043

                        U.S.A.

Zavolejte nám:            1-650-527-8000

Pošlete nám e-mail:          NortonFamilyPrivacy@symantec.com nebo

                        privacy@symantec.com


Pokud jste v jedné ze zemí evropského hospodářského prostoru, prosím:

napište nám na:      Symantec Limited-Care of the UK and Ireland Legal Team

                        350 Brook Drive

                        Green Park, Reading, Berkshire, England, RG2 6UH


Změny v tomto dokumentu
Vyhrazujeme si právo tyto podmínky revidovat nebo upravovat. Pokud k tomu dojde, zveřejníme na této webové stránce oznámení ještě předtím, než k daným změnám dojde. Pokud tyto změny budou mít vliv na důvod zavedení vašich osobních údajů, budou v rozporu s tímto dokumentem a bude to v souladu s místními zákony, vždy vás o tom budeme informovat nebo vám dáme příležitost neposkytnout souhlas s takovým použitím.