Το Norton Family Premier προσφέρει μεγάλο εύρος λειτουργιών γονικού ελέγχου και παρακολούθησης στους γονείς των σημερινών παιδιών
που περνούν πολλή ώρα στο Internet.
Neil J. Rubenking
|
Υποστηριζόμενα OS
*
|
Υποστ. προγρ. περιήγ.
^^^* iOS only supported in the US, UK & Japan.
  • Εκτεταμένοι πόροι γονικής μέριμνας στο Internet
  • Διαφάνεια - ενθαρρύνει τον ανοικτό διάλογο
  • Διαδικτυακός εκφοβισμός
  • Μη ασφαλής ανταλλαγή μηνυμάτων
  • Ακατάλληλο περιεχόμενο
  • Αναπτύσσεται μαζί με τα παιδιά σας
  • Παρακολουθεί/προσαρμόζει τις ρυθμίσεις - οπουδήποτε
  • Ειδοποιήσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αναφορές δραστηριότητας