Έχετε ήδη
λογαριασμό Norton; 
Norton Family is an approved vendor of the kidSAFE Seal Program.
"... ένα εντυπωσιακό αυτόνομο σύστημα γονικού ελέγχου."** Neil J. Rubenking
*Το Norton Family Premier δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις περιοχές.
Υποστηριζόμενα OS
|
Υποστ. προγρ. περιήγ.
**Η αξιολόγηση του PCMag’s για το Norton 360 V5
Το Norton Family διατίθεται στο Norton 360 V5.
 • Εκτεταμένοι πόροι γονικής μέριμνας στο Internet
 • Διαφάνεια - ενθαρρύνει τον ανοικτό διάλογο
 • Διαδικτυακός εκφοβισμός
 • Μη ασφαλής ανταλλαγή μηνυμάτων
 • Ακατάλληλο περιεχόμενο
 • Αναπτύσσεται μαζί με τα παιδιά σας
 • Παρακολουθεί/προσαρμόζει τις ρυθμίσεις - οπουδήποτε
 • Ειδοποιήσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αναφορές δραστηριότητας
 • Windows
 • Mac OS
 • Κινητές συσκευές